Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 08.01.2020 г.
Четвъртък, 02 Януари 2020г. 16:52ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 5/02.01.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на пето /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 08.01.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Ново обсъждане на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение №25/10.12.2019 г. на Общински съвет „Тунджа"

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА /п./

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

 

 

 

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика , стратегии, програми и планове за развитие  ” Йордан Николаев Колев  - Председател

 

 

 

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

06.01.2020 г.

10.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

 

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

 

 

 

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика , стратегии, програми и планове за развитие  Йордан Николаев Колев  - Председател

 

 

 

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

06.01.2020 г.

10.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

 

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

Последна промяна ( Петък, 03 Януари 2020г. 14:47ч. )
 
Банер