Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 10.12.2019 г.
Понеделник, 09 Декември 2019г. 16:13ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 3/09.12.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на трето /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 10.12.2019 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2. Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет „Тунджа".

3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА /п./

Председател на ОбС „Тунджа"

Последна промяна ( Вторник, 04 Февруари 2020г. 13:32ч. )
 
Банер