Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 02 ноември 2018 г.
Четвъртък, 01 Ноември 2018г. 17:03ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№44/01.11.2018 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.62, ал.1,т.1 от ПОДОСНКВОА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на четиридесет и четвърто/извънредно/ заседание, което ще се проведе на 02.11.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на Председател на Общински съвет „Тунджа".

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа"

Последна промяна ( Петък, 02 Ноември 2018г. 06:55ч. )
 
Банер