Удължаване срока за прием на документи за съдебни заседатели за Районен съд, мандат 2019-2023 г. и Окръжен съд, мандат 2020-2024 г.
Петък, 20 Септември 2019г. 16:07ч.    Печат

Общински съвет „Тунджа" – Ямбол уведомява, че удължава срока за приемане на документи за участие в процедурата за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Ямбол, мандат 2019-2023 г. и Окръжен съд – Ямбол, мандат 2020-2024 г. до 30.09.2019 г.

Кандидатите могат да подават Заявление с необходимите документи в срок до 30.09.2019 г., включително в деловодството на Общински съвет „Тунджа" – Ямбол /етаж II, стая 203/ от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

Заявление по образец за участие в процедурата е публикуван на интернет страницата раздел Общински съвет „Тунджа".

Телефон за справки: 046 684 318

Атанас Христов /п./

Председател на

Общински съвет „Тунджа"