Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели в Районен и Окръжен съд
Четвъртък, 05 Септември 2019г. 14:47ч.    Печат

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ, МАНДАТ 2019-2023 Г. и ОКРЪЖЕН СЪД – ЯМБОЛ, МАНДАТ 2020-2024Г.:

1. Пенка Дженкова Манева – Районен съд

2. Нели Динева - Районен съд

3. Янка Вълчева - Районен съд

 

4. Кина Атанасова Асенова – Окръжен съд