Процедура избор съдебни заседатели
Удължаване срока за прием на документи за съдебни заседатели за Районен съд, мандат 2019-2023 г. и Окръжен съд, мандат 2020-2024 г.
Петък, 20 Септември 2019г. 16:07ч.    PDF Печат Е-поща

Общински съвет „Тунджа" – Ямбол уведомява, че удължава срока за приемане на документи за участие в процедурата за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Ямбол, мандат 2019-2023 г. и Окръжен съд – Ямбол, мандат 2020-2024 г. до 30.09.2019 г.

Продължение...
 
Протокол
Петък, 20 Септември 2019г. 16:05ч.    PDF Печат Е-поща

П Р О Т О К О Л

Днес 20.09.2019 година в град Ямбол, в залата на Общински съвет „Тунджа" се проведе заседание на Временна комисия към Общински съвет „ Тунджа" – Ямбол избрана с Решение № 796 от Протокол №50/27.03.2019 г. и Решение № 837 от Протокол №53 от 28.05.2019 г. за проверка на документите и изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд –Ямбол, мандат 2019-2023 г., и Окръжен съд – Ямбол, мандат 2020-2024, при следния

Продължение...
 
Доклад временна комисия
Петък, 20 Септември 2019г. 16:04ч.    PDF Печат Е-поща

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

„ТУНДЖА" – ЯМБОЛ

ДОКЛАД

ОТ

Временна комисия към Общински съвет „ Тунджа" – Ямбол избрана с Решение № 796 от Протокол №50/27.03.2019 г. и Решение № 837 от Протокол №53/ 28.05.2019 г. за проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Ямбол и Окръжен съд - Ямбол в състав:

Председател:

Димитринка Иванова Димитрова

Членове:

1. Йордан Славчев Йорданов

2. Таня Иванова Мъндева

3. Марияна Петкова Тодорова

4. Георги Петров Георгиев

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.09.2019 г. проведохме събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

С оглед на резултатите от събеседването предлагаме за одобряване на заседание на Общински съвет „Тунджа" следните кандидати :

1. Пенка Дженкова Манева – Районен съд

2. Кина Атанасова Асенова – Окръжен съд

3. Нели Вълчева Динева – Районен съд

4. Янка Тенева Вълчева – Районен съд

Приложено, към настоящия представяме протокола от изслушването.

Председател: Димитринка Димитрова

Членове: Йордан Йорданов 

Таня Мъндева

Марияна Тодорова

Георги Петров Георгиев

 
Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели в Районен и Окръжен съд
Четвъртък, 05 Септември 2019г. 14:52ч.    PDF Печат Е-поща

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд - Ямбол и Окръжен съд – Ямбол да се състои на 20.09.2019 г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет „Тунджа" – Ямбол.

 
Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели в Районен и Окръжен съд
Четвъртък, 05 Септември 2019г. 14:47ч.    PDF Печат Е-поща

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ, МАНДАТ 2019-2023 Г. и ОКРЪЖЕН СЪД – ЯМБОЛ, МАНДАТ 2020-2024Г.:

1. Пенка Дженкова Манева – Районен съд

2. Нели Динева - Районен съд

3. Янка Вълчева - Районен съд

 

4. Кина Атанасова Асенова – Окръжен съд

 


Страница 1 от 2
Банер