Състав на Общински съвет
PDF Печат Е-поща

Мандат 2019 - 2023 година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА"

Нели Славова

НЕЛИ  ПЕТРОВА  СЛАВОВА

Дата на раждане : 20.10.1959 г.

Местоживеене: с. Тенево, Община „Тунджа“

Образование: Висше

Образователно-квалификационна степен : „Магистър“

Професионална квалификация : „Учител“

Специализация : Специална педагогика

Избран с политическа сила : Коалиция „БСП за България“

Участие в предходен ОбС: V-ти мандат общ. съветник, председател на ОбС „Тунджа“

Акцент през мандата : Образование, наука и иновации

Е-ПОЩА : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

GSM: 0884 301 359


ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА"

 

Живко Желев

ЖИВКО ДИНЕВ ЖЕЛЕВ

Дата на раждане: 16.04.1960 г.

Местоживеене: с. Овчи кладенец, Община „Тунджа“

Образование: Висше

Образователно-квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: ИКОНОМИСТ

Избран с политическа сила: Коалиция „БСП за България“

Участие в предходен ОбС: V-ти мандат общ.съветник,председател на група съветници

Акцент през мандата: Бюджет и финанси, икономика

GSM: 0887 100 385

 

Здравко Златаров

ЗДРАВКО СТЕФАНОВ ЗЛАТАРОВ

Дата на раждане : 18.04.1967 г.

Местоживеене : гр.. Ямбол / с. Кукорево, Община „Тунджа“

Образование : Висше

Образователно-квалификационна степен : „Магистър“

Професионална квалификация : „Учител“

Избран с политическа сила : ПП - АБВ

Участие в предходен ОбС : ІІ-ри мандат общ.съветник,

зам.председател на ОбС „Тунджа“

Акцент през мандата : Бюджет и финанси, общинска собственост

GSM: 0884 254 333

 

1. Атанас Христов Христов

2. Вилиян Стоянов Вълков

3. Галин Янков Пантелеев

4. Георги Иванов Георгиев

5. Десислава Василчева Вълева

6. Евгени Атанасов Пенев

7. Живко Динев Желев

8. Здравко Стефанов Златаров

9. Иван Димитров Георгиев

10. Йордан Николаев Колев

11. Йордан Славчев Йорданов

12. Кирил Атанасов Писаров

13. Красимир Пасков Георгиев

14. Мартин Михайлов Петков

15. Нели Петрова Славова - Председател на Общински съвет Тунджа

16. Пейо Костов Пеев

17. Таня Иванова Мъндева

18. Тинка Господинова Иванова

19. Христо Дянков Михов

20. Цонка Иванова Добрева

21. Янка Стоянова Мармарова -Кючукова


Телефонен указател на Общински съвет Тунджа

Председател на ОбС

Нели Славова

203

223

661582

0884301359

Старши експерт

Петя Димитрова

203

318

 

0884301364

Зам.-председател на ОбС

Живко Желев

 

0887100385

Зам.-председател на ОбС

Здравко Златаров                        

 

0884254333

Общински съветник

Атанас Христов

 

0889414193

Общински съветник

Вилиян Вълков                            

 

0897857016

Общински съветник

Галин Пантелеев

 

0882367080

Общински съветник

Георги Георгиев

 

0884301374

Общински съветник

Десислава Вълева

 

0882792922

Общински съветник

Евгени Пенев

 

0882569885

Общински съветник

Иван Георгиев

 

0882488188

Общински съветник

Йордан Йорданов

 

0882467014

Общински съветник

Йордан Колев

 

0887222537

Общински съветник

Кирил Писаров

 

0899500444

Общински съветник

Красимир Георгиев

 

0884301371

Общински съветник

Мартин Петков

 

0882126059

Общински съветник

Пейо Пеев

 

0889321361

Общински съветник

Таня Мъндева

 

0887226322

Общински съветник

Тинка Иванова

 

0886393213

Общински съветник

Христо Михов

 

0897933397

Общински съветник

Цонка Добрева

 

0882725840

Общински съветник

Янка Мармарова

 

0884005376

 

 

 

 
Банер