Състав на Общински съвет
Неделя, 15 Ноември 2015г. 17:40ч.    PDF Печат Е-поща

 

 

Мандат 2015 - 2019 година


 

Атанас Христов Христов - Председател на Общински съвет

Ваня Монева Гърбачева

Вилиян Стоянов Вълков

Георги Иванов Георгиев

Георги Петров Георгиев

Димитринка Иванова Димитрова

Живко Динев Желев

Здравко Стефанов Златаров

Иван Димитров Георгиев

Йордан Славчев Йорданов

Костадин Маринов Костов

Красимир Пасков Георгиев

Маргарита Дончева Ченкова

Марияна Петкова Тодорова

Митка Петрова Иванова

Недьо Желязков Стамболов

Нели Петрова Славова

Петър Стефанов Личев

Стоян Александров Стоянов

Таня Иванова Мъндева

Тинка Господинова Иванова


Телефонен указател на Общински съвет Тунджа

 

Структурни звена и длъжностни наименования

Име, презиме, фамилия

Стая

Вътрешен телефон

Служебен

GSM

1

2

3

4

5

6

Общински съвет "Тунджа"

Председател на ОбС

Атанас Христов Христов

203

318

661582

 

 

0889414193

Мл.експерт ОбС

Петя Петкова Димитрова

203

318

0884301364

Зам.-председател на ОбС

Здравко Стефанов Златаров                       

0884254333

Зам.-председател на ОбС

Иван Димитров Георгиев                            

0882488188

Общински съветник

Ваня Монева Гърбачева  

0884301370

Общински съветник

Вилиян Стоянов Вълков                            

0882467015

Общински съветник

Георги Иванов Георгиев

0884301374

Общински съветник

Георги Петров Георгиев

 

0886497070

Общински съветник

Димитринка Иванова Димитрова

0887131303

Общински съветник

Живко Динев Желев

0887100385

Общински съветник

Йордан Славчев Йорданов

0882467014

Общински съветник

Костадин Маринов Костов

0882467013

Общински съветник

Красимир Пасков Георгиев

0884301371

Общински съветник

Маргарита Дончева Ченкова

0885849863

Общински съветник

Марияна Петкова Тодорова

0884301375

Общински съветник

Митка Петрова Иванова

0885414163

Общински съветник

Недьо Желязков Стамболов

0887471410

Общински съветник

Нели Петрова Славова

0884301359

Общински съветник

Петър Стефанов Личев

0882467011

Общински съветник

Стоян Александров Стоянов

0885414107

Общински съветник

Таня Иванова Мъндева

0882467023

Общински съветник

Тинка Господинова Иванова

0882467022

Последна промяна ( Вторник, 04 Декември 2018г. 13:58ч. )
 
Банер