Други документи

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

План за заседанията на Oбщински съвет -Tунджа за 2018 година План за заседанията на Oбщински съвет -Tунджа за 2018 година

топ!
Дата на добавяне: 12/02/2018
Размер: 411.41 КБ
Тегления: 146

Доклад за резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. Доклад за резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020 г.

топ!
Дата на добавяне: 07/11/2017
Размер: 2.89 МБ
Тегления: 176

Доклад за резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Тунджа за периода 01.01.2014-31.12.2016 г.

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 г. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 г.

топ!
Дата на добавяне: 07/09/2017
Размер: 3.34 МБ
Тегления: 206

 

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2016 г.

Отчет за изпълнение на Решенията на ОбС и работата на кметове и наместници за 01.2017-06.2017 Отчет за изпълнение на Решенията на ОбС и работата на кметове и наместници за 01.2017-06.2017

топ!
Дата на добавяне: 07/09/2017
Размер: 536.48 КБ
Тегления: 201

 

Отчет за изпълнение на Решенията на ОбС и отчет за работата на кметовете и кметските наместници по събиране на местните такси за периода 01 2017 г.-06 2017 г.

Страница 11 от 19