Регистър декларации по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2020 г.
Петък, 22 Януари 2021г. 04:29ч.    PDF Печат Е-поща

Вх.№

дата,месец, година

длъжност

Име, презиме, фамилия

населено място

 

№45

17.03.2020 г.

Кмет

Слав Стоянов Славов

с. Веселиново

№1

№46

26.03.2020 г.

Кмет

Димка Атанасова Панева

с. Победа

№2

№47

15.04.2020 г.

Кмет

Георги Иванов Танев

с. Ботево

№3

№48

23.04.2020 г.

Кмет

Диана Георгиева Илиева

с. Чарган

№4

№49

24.04.2020 г.

Кмет

Мартин Янков Енев

с.Генерал Инзово

№5

№50

27.04.2020 г.

Кмет

Митко Динев Петков

с. Скалица

№6

№51

30.04.2020 г.

Кмет

Росен Господинов Русев

с. Безмер

№7

№52

05.05.2020 г.

Кмет

Теодора Димова Тачева

с. Козарево

№8

№53

11.05.2020 г.

Кмет

Румяна Радева Тодорова

с. Завой

№9

№54

12.05.2020 г.

Кмет

Павлинка Георгиева Георгиева

с. Ханово

№10

№55

12.05.2020 г.

Кмет

Иван Николаев Колев

с. Окоп

№11

№56

13.05.2020 г.

Кмет

Елена Събева Маджарова

с. Бояджик

№12

№57

13.05.2020 г.

ВриД

Нели Митева Георгиева

с. Тенево

№13

№58

14.05.2020 г.

Кмет

Кольо Славов Дичев

с. Кукорево

№14

№59

14.05.2020 г.

Кмет

Димитър Дучев Койчев

с. Могила

№15

№60

14.05.2020 г.

Кмет

Димитър Ангелов Гочев

с. Крумово

№16

№61

14.05.2020 г.

Кмет

Тошо Господинов Тодоров

с. Хаджидимитрово

№17

№62

15.05.2020 г.

Кмет

Петрана Георгиева Георгиева

с. Калчево

№18

№63

15.05.2020 г.

Кмет

Тодор Иванов Налбантов

с. Маломир

№19

№64

15.05.2020 г.

Кмет

Динко Иванов Динев

с. Овчи кладенец

№20

№65

20.05.2020 г.

Кмет

Марко Стоянов Стоянов

с. Роза

№21

№66

22.05.2020 г.

Кмет

Дяко Илиев Дяков

с. Дражево

№22

№67

01.06.2020 г.

Кмет

Георги Йорданов Динев

с. Кабиле

№23

№68

27.11.2020 г.

Кмет

Димитър Димитров Комитов

с. Тенево

№24

 

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1,Т.2 ОТ ЗПКОНПИ 2020 г.

Вх.№

дата,месец, година

длъжност

Име, презиме, фамилия

населено място

 

№45

17.03.2020 г.

Кмет

Слав Стоянов Славов

с. Веселиново

№1

 

№46

26.03.2020 г.

Кмет

Димка Атанасова Панева

с. Победа

№2

 

№47

15.04.2020 г.

Кмет

Георги Иванов Танев

с. Ботево

№3

 

№48

23.04.2020 г.

Кмет

Диана Георгиева Илиева

с. Чарган

№4

 

№49

24.04.2020 г.

Кмет

Мартин Янков Енев

с.Генерал Инзово

№5

 

№50

27.04.2020 г.

Кмет

Митко Динев Петков

с. Скалица

№6

 

№51

30.04.2020 г.

Кмет

Росен Господинов Русев

с. Безмер

№7

 

№52

05.05.2020 г.

Кмет

Теодора Димова Тачева

с. Козарево

№8

 

№53

11.05.2020 г.

Кмет

Румяна Радева Тодорова

с. Завой

№9

 

№54

12.05.2020 г.

Кмет

Павлинка Георгиева Георгиева

с. Ханово

№10

 

№55

12.05.2020 г.

Кмет

Иван Николаев Колев

с. Окоп

№11

 

№56

13.05.2020 г.

Кмет

Елена Събева Маджарова

с. Бояджик

№12

 

№57

13.05.2020 г.

ВриД

Нели Митева Георгиева

с. Тенево

№13

 

№58

14.05.2020 г.

Кмет

Кольо Славов Дичев

с. Кукорево

№14

 

№59

14.05.2020 г.

Кмет

Димитър Дучев Койчев

с. Могила

№15

 

№60

14.05.2020 г.

Кмет

Димитър Ангелов Гочев

с. Крумово

№16

 

№61

14.05.2020 г.

Кмет

Тошо Господинов Тодоров

с. Хаджидимитрово

№17

 

№62

15.05.2020 г.

Кмет

Петрана Георгиева Георгиева

с. Калчево

№18

 

№63

15.05.2020 г.

Кмет

Тодор Иванов Налбантов

с. Маломир

№19

 

№64

15.05.2020 г.

Кмет

Динко Иванов Динев

с. Овчи кладенец

№20

 

№65

20.05.2020 г.

Кмет

Марко Стоянов Стоянов

с. Роза

№21

 

№66

22.05.2020 г.

Кмет

Дяко Илиев Дяков

с. Дражево

№22

 

№67

01.06.2020 г.

Кмет

Георги Йорданов Динев

с. Кабиле

№23

 

№68

27.11.2020 г.

Кмет

Димитър Димитров Комитов

с. Тенево

№24

 

 
Банер