Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ
PDF Печат Е-поща

 Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ

АНДОН ДИНЕВ МАТЕВ КМЕТ НА С.ТЪРНАВА
ГАЛИН ЯНКОВ ПАНТЕЛЕЕВ КМЕТ НА С. ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАНЕВ КМЕТ НА С. БОТЕВО
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИНЕВ КМЕТ НА С. КАБИЛЕ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ КМЕТ НА С. РОБОВО
ДИАНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА КМЕТ НА С. ЧАРГАН
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОЧЕВ КМЕТ НА С. КРУМОВО
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КОМИТОВ КМЕТ НА С. ТЕНЕВО
ДИМИТЪР ДУЧЕВ КОЙЧЕВ КМЕТ НА С. МОГИЛА
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ ДИМИТРОВ КМЕТ НА С. МИЛАДИНОВЦИ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ИВАНОВ КМЕТ НА С. ЗЛАТАРИ
ДИМКА АТАНАСОВА ПАНЕВА КМЕТ НА С. ПОБЕДА
ДИНКО ИВАНОВ ДИНЕВ КМЕТ НА С. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ
ДЯКО ИЛИЕВ ДЯКОВ КМЕТ НА С. ДРАЖЕВО
ЕЛЕНА СЪБЕВА МАДЖАРОВА КМЕТ НА С. БОЯДЖИК
ИВАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ КМЕТ НА С. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ИВАН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ КМЕТ НА С. ОКОП
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ КМЕТ НА С. СЛАМИНО
ИРИНА ПАВЛОВА РУСЕВА КМЕТ НА С. МЕЖДА
ЙОВКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА КМЕТ НА С. КОНЕВЕЦ
ЙОРДАН  МАРИНОВ  ТОДОРОВ  КМЕТ НА С. МАЛОМИР
КОЛЬО СЛАВОВ ДИЧЕВ КМЕТ НА С. КУКОРЕВО
МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА КМЕТ НА С. МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ
МАРКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ КМЕТ НА С. РОЗА
МИТКО ДИНЕВ ПЕТКОВ КМЕТ НА С. СКАЛИЦА
НИНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА КМЕТ НА С. СТАРА РЕКА
ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА КМЕТ НА С. ХАНОВО
ПЕНКА ВЕЛЕВА ГОСПОДИНОВА КМЕТ НА С. КАРАВЕЛОВО
ПЕПА ТОДОРОВА ИВАНОВА КМЕТ НА С. БОЛЯРСКО
ПЕТКО ПЕТРОВ ГОСПОДИНОВ КМЕТ НА С. ЧЕЛНИК
ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА КМЕТ НА С. КАЛЧЕВО
РАДОСТИНА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА КМЕТ НА С. ГЪЛЪБИНЦИ
РОСЕН ГОСПОДИНОВ РУСЕВ КМЕТ НА С. БЕЗМЕР
РУМЯНА РАДЕВА ТОДОРОВА КМЕТ НА С. ЗАВОЙ
РУМЯНА СЛАВОВА ИЛЧЕВА КМЕТ НА С. СИМЕОНОВО
СЛАВ СТОЯНОВ СЛАВОВ КМЕТ НА С. ВЕСЕЛИНОВО
СЛАВЧО АНДОНОВ ИВАНОВ КМЕТ НА С. ГОЛЯМ МАНАСТИР
ТЕОДОРА ДИМОВА ТАЧЕВА КМЕТ НА С. КОЗАРЕВО
ТОШО ГОСПОДИНОВ ТОДОРОВ КМЕТ НА С. ХАДЖИ ДИМИТРОВО
ТРУФКА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА КМЕТ НА С. САВИНО
 
Банер