Екип на кмета
Печат

Георги Динков Чалъков

Заместник - кмет "Стопанска политика и други дейности по икономиката"

penev {jathumbnail off}

Георги Динков Чалъков е на 38 години.

Има висше образование.

Завършил е УНСС, специалност „Икономика и управление на търговията“.

Работил е в частния бизнес.

Два мандата е общински съветник в Общински съвет „Тунджа“.

През мандат 2011-2015 година е председател на постоянна комисия „Стратегии, стопанска политика, европейски проекти и програми, планове за развитие“ и член на комисия „Бюджет и финанси“.

Семеен, с две деца.

От месец ноември 2015 г. е назначен за Заместник кмет на Община "Тунджа".

 

 

 Станчо Димитров Ставрев

Заместник - кмет "Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване, социални и младежки дейности"

stavrevСтанчо Димитров Ставрев е роден на 05.01.1976 година в гр. Ямбол.

Завършил е ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново. Магистър е по балканистика. Специализирал е етнология, архивистика и музейно дело.

След завършване на Великотърновския университет през 2001 година, професионалното му развитие започва в община “Тунджа” като възпитател в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Бояджик.

Последователно е бил преподавател в училищата в селата Кукорево и Тенево.

В периода август – ноември 2005 г. е директор на ОУ “Неофит Рилски” с. Маломир, а от ноември 2005 г., до назначаването му за зам.-кмет на общината е директор на ОУ “Христо Ботев” в с. Кукорево.

След местните избори през 2007 г. е общински съветник и председател на Постоянната комисия „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура, вероизповедание, преименувания, спорт, младежки дейности и туризъм”.

Участвал е в разработването и реализацията на 16 проекта в областта на образованието, младежките дейности, културата и социалната политика. Автор е на методически разработки и публикации в сферата на Гражданското образование.

 

Ели Йорданова Василева

Заместник кмет „Бюджет и счетоводство и местни данъци и такси"

evasileva {jathumbnail off}Родена на 18.05.1956 г. в гр. Ямбол

Завършила е СА „Д.А.Ценов" гр. Свищов през 1992 г. с образователна степен „магистър" и специалност „Аграр икономист". През 2002 г. завършва УНСС гр. София, специалност „Публични финанси" и образователна степен „магистър". Преминала е редица квалификационни курсове и специализации.

От 1992 г. до месец декември 2011 г. Ели Василева е Директор на Дирекция „Финансово счетоводни дейности" в община Тунджа.

От месец декември 2011 г. е назначена за заместник кмет на община Тунджа.

Владее английски и руски език

 

Андон Георгиев Кръстев

Секретар

akrastev {jathumbnail off}Андон Георгиев Кръстев е роден на 05.03.1956 г. в гр. Димитровград.

Завършва основно образование в с. Дражево, община Тунджа. Средното си образование завършва в Руска езикова гимназия гр. Стара Загора през 1974 г.

Висше образование завършва през 1985 г. във ВПИ - гр. Шумен, специалност "Руска филология и български език".

Трудовата си биография започва през 1980 год. в с. Дражево, община Тунджа.Работи като учител в ОУ"Климент Охридски" с. Дражево 1980 - 1986 г. От 1986 до 1999 г. е Директор на същото училище.

От месец Ноември 1999 г. е Секретар на Община "Тунджа".