Списък на категориите информация подлежаща на класификация като служебна тайна
Сряда, 08 Февруари 2017г. 15:02ч.    PDF Печат Е-поща

С  П  И  С  Ъ  К

на категориите информация в Община Тунджа, подлежаща

на класификация като служебна тайна

1.     Протоколи и списъци от извършени проверки в регистратурата за класифицирана информация, не попадащи в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация.

2.     Кореспонденция с ТД „НС" – Ямбол, относно проучване на лицата за достъп до класифицирана информация .

3.     Кореспонденция с Държавната комисия по сигурността на информацията, не попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация.

4.     Информация свързана с отсрочването на резервисти и техника – запас от повикване във Въоръжените сили при мобилизация.

5.     Заповеди, документи и материали съдържащи данни, факти и обстоятелства, съставляващи служебна тайна.

6.     Писма и документи получени от други ведомства в страната носещи гриф за сигурност на информация.

7.     Кореспонденция с Областен военен отдел – Ямбол, свързана с отбраната и сигурността и не попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация.

8.     Въпросници за провеждане на изпити с дежурните по общински съвет за сигурност.

9.     Указания на Кмета на община Тунджа, свързани с дейността „Отбранително-мобилизационна подготовка".

 
Банер