Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2020 г.
Петък, 26 Февруари 2021г. 10:27ч.    Печат

През 2020 г. в Община „Тунджа" са постъпили 28 заявления за достъп до обществена информация, от които 20 - в електронен вид (на имейл) и 8 чрез Платформа за достъп до обществена информация. Всички отговарят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Заявленията са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

Оригинали на преписките се съхраняват в деловодството на общината и паралелно се водят два регистъра – на електронен и хартиен носител.

Откази за предоставяне на достъп до обществена информация през 2020 г. - няма.

Срокът за издадените решения за предоставяне на достъп до обществена информация е спазен. В 14 дневен срок е отговорено на заявленията.

 Постъпилите заявления от субектите на достъп до обществена информация са, както следва:

- от граждани – 14

- от неправителствени организации – 13

- журналисти - 1

 По вид исканата информация за достъп до обществена информация е следната:

- официална информация – 11

- служебна информация – 17

 По теми на исканата информация, постъпилите заявления се разпределят по следния начин:

- упражняване на права или законови интереси - 1

- отчетност на институцията – 14

- процес на вземане на решения - 1

- изразходване на публични средства – 5

- контролна дейност на администрацията – 4

- други теми – 3.

След разглеждане на заявленията е предоставен пълен достъп на всички.

Сайтът на Община „Тунджа" предоставя актуална информация за своята дейност във всички направления, включително и за достъп до обществената информация. Създадена е секция „Достъп до обществена информация".

Гражданите, бизнеса, неправителствените организации и други имат възможност по електронен път да подават Заявление за достъп до обществена информация на следния e-mail: адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.