Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2018 г.
Сряда, 06 Февруари 2019г. 13:22ч.    PDF Печат Е-поща

През 2018 г. в Община „Тунджа" са постъпили 12 заявления за достъп до обществена информация, от които 5 - в писмен вид и 7 - в електронен. Всички отговарят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Заявленията са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

 

Оригинали на преписките се съхраняват в деловодството на общината и паралелно се водят два регистъра – на електронен и хартиен носител.

Откази за предоставяне на достъп до обществена информация през 2018 г. - няма.

Срокът за издадените решения за предоставяне на достъп до обществена информация е спазен. В 14 дневен срок е отговорено на заявленията. За едно от заявленията общината не разполага с исканата информация и то е препратено съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация. Заявителят е уведомен в 14 дневния срок за наименованието и адресът на съответния орган, от които може да получи информация.

 Постъпилите заявления от субектите на достъп до обществена информация са, както следва:

- от граждани – 5

- от неправителствени организации – 6

- институции - 1

 По вид исканата информация за достъп до обществена информация е следната:

- официална информация – 4

- служебна информация – 8

 По теми на исканата информация, постъпилите заявления се разпределят по следния начин:

- упражняване на права или законови интереси - 3

- отчетност на институцията – 2

- изразходване на публични средства – 1

- контролна дейност на администрацията – 3

- други теми – 3.

След разглеждане на заявленията е предоставен, пълен достъп на 10 от тях и частичен достъп на 1.

Сайтът на Община „Тунджа" предоставя актуална информация за своята дейност във всички направления, включително и за достъп до обществената информация. Създадена е секция „Достъп до обществена информация".

Гражданите, бизнеса, неправителствените организации и други имат възможност по електронен път да подават Заявление за достъп до обществена информация на следния e-mail: адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
Банер