Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2017 г.
Сряда, 07 Февруари 2018г. 09:22ч.    Печат

През 2017 г. в Община „Тунджа" са постъпили 7 заявления за достъп до обществена информация, от които 2- в писмен вид и 5- в електронен. Всички отговарят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Заявленията са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

Оригинали на преписките се съхраняват в деловодството на общината и паралелно се водят два регистъра – на електронен и хартиен носител.

Откази за предоставяне на достъп до обществена информация през 2017 г. - няма.

Срокът за издадените решения за предоставяне на достъп до обществена информация е спазен. В 14 дневен срок е отговорено на петте заявления. За две от заявленията съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация е поискано уточняване предмета на исканата обществена информация.

Постъпилите заявления от субектите на достъп до обществена информация са, както следва:

от граждани – 2

от неправителствени организации – 5.

По вид исканата информация за достъп до обществена информация е следната:

официална информация – 2

служебна информация – 5

По теми на исканата информация, постъпилите заявления се разпределят по следния начин:

упражняване на права или законови интереси - 1

отчетност на институцията – 4

След разглеждане на 5 заявления е предоставен свободен достъп до обществена информация.

Сайтът на Община „Тунджа" предоставя актуална информация за своята дейност във всички направления, включително и за достъп до обществената информация. Създадена е секция „Достъп до обществена информация".

Гражданите, бизнеса, неправителствените организации и други имат възможност по електронен път да подават Заявление за достъп до обществена информация на следния e-mail: адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.