Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2015 г.
Понеделник, 28 Март 2016г. 15:06ч.    PDF Печат Е-поща

През 2015 г. са постъпили 7 заявления за достъп до обществена информация. Постъпилите заявления са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

Заплащането на разходите за достъп до информация е извършено по посочените в закона начини – по банков път и на място в общината.

Постъпилите през 2015 г. оригинали на преписките по Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се съхраняват в деловодството на общината. Паралелно се водят два регистъра – на електронен и хартиен носител.

Всички постъпили заявления за достъп до информация отговарят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ.

Разгледани са своевременно, след което са взети решения за предоставяне на достъп до исканата информация.

Ø  Постъпилите заявления от субектите на достъп до обществена информация са, както следва:

-         от фирми – 1

-         от неправителствени организации – 6.

Ø  По вид исканата информация за достъп до обществена информация е следната:

-         официална информация – 2

-         служебна  информация – 5

Ø  По теми на исканата информация, постъпилите заявления се разпределят по следния начин:

-         упражняване на права или законови интереси -2

-         отчетност на институцията – 1

-         изразходване на публични средства – 1

-         други теми - 3

Ø  Разглеждане на заявленията и предоставяне на достъп до обществена информация през 2015 г.:

-         предоставяне на свободен достъп до обществена информация – 2

-        предоставяне на достъп до обществена информация при наличие на надделяващ обществен интерес – 5

Срокът за издадените решения за предоставяне на достъп до обществена информация е спазен. В 14 дневен срок е отговорено на седемте заявления.

Откази за предоставяне на достъп до обществена информация през 2015 г. - няма.

Сайтът на Община „Тунджа" предоставя ежедневна, обстоятелствена информация за своята дейност във всички направления, включително и за достъп до обществената информация. Създадена е секция „Достъп до обществена информация".

Гражданите, бизнеса, неправителствените организации и други имат възможност по електронен път да подават Заявление за достъп до обществена информация на следния e-mail:

адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
Банер