Отчет за работата на Община Тунджа по ЗДОИ за 2010 г.
Четвъртък, 10 Март 2011г. 11:15ч.    PDF Печат Е-поща

През 2010г. в Община „Тунджа” са постъпили 12 заявления за достъп до обществена информация, от които 10 - в писмен вид и 2 - в електронен. Постъпилите заявления са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър”.

Заплащането на разходите за достъп до информация се извършва по два начина -в институцията (кеш) или по банков път.

Постъпилите през 2010г. оригинали на преписките по ЗДОИ са архивирани и се съхраняват в деловодството на общината. Паралелно се водят два регистъра - на електронен и хартиен носител.

Всички постъпили заявления за достъп до информация отговарят на изискванията на чл. 25, ал.1 от ЗДОИ. Разгледани са своевременно, след което са взети решения за отказ или предоставяне на достъп до исканата информация.

 

Постъпилите заявления от субекти на ДОИ са, както следва:

от граждани на Република България - 3

от фирми - 6

от неправителствени организации - 3

По теми на исканата информация, постъпилите заявления се разпределят последния начин:

упражняване на права или законни интереси - няма

отчетност на институцията - 2

други теми -10

Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2010г.

предоставяне на частичен ДОИ       - 12

Срок за издаване на решения за предоставяне на ДОИ:

веднага - няма

в 14 дневен - 12

Откази за предоставяне на достъп до обществена информация през 2010г. няма.

В Община „Тунджа” не са постъпили сигнали за отказ или некоректно отношение при подаване на заявления за достъп до обществена информация.

Сайтът на Община „Тунджа” предоставя ежедневна, обстоятелствена информация за своята дейност във всички направления, включително и за достъп до обществената информация. Създадена е секция „Достъп до обществена информация”.

Гражданите, бизнеса, неправителствените организации и други имат възможност по електронен път да подават Заявления за достъп до информация на следния   е-mail

адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
Банер