Отчети по ЗДОИ
Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2020 г.
Петък, 26 Февруари 2021г. 10:27ч.    PDF Печат Е-поща

През 2020 г. в Община „Тунджа" са постъпили 28 заявления за достъп до обществена информация, от които 20 - в електронен вид (на имейл) и 8 чрез Платформа за достъп до обществена информация. Всички отговарят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Заявленията са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

Продължение...
 
Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2019 г.
Петък, 21 Февруари 2020г. 14:52ч.    PDF Печат Е-поща

През 2019 г. в Община „Тунджа" са постъпили 7 заявления за достъп до обществена информация, от които 1 - в писмен вид и 6 - в електронен. Всички отговарят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Заявленията са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

Продължение...
 
Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2018 г.
Сряда, 06 Февруари 2019г. 13:22ч.    PDF Печат Е-поща

През 2018 г. в Община „Тунджа" са постъпили 12 заявления за достъп до обществена информация, от които 5 - в писмен вид и 7 - в електронен. Всички отговарят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Заявленията са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

Продължение...
 
Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2017 г.
Сряда, 07 Февруари 2018г. 09:22ч.    PDF Печат Е-поща

През 2017 г. в Община „Тунджа" са постъпили 7 заявления за достъп до обществена информация, от които 2- в писмен вид и 5- в електронен. Всички отговарят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Заявленията са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

Продължение...
 
Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа" през 2016 г.
Четвъртък, 02 Февруари 2017г. 12:17ч.    PDF Печат Е-поща

През 2016 г. в Община „Тунджа" са постъпили 6 заявления за достъп до обществена информация, от които 4- в писмен вид и 2- в електронен.  Заявленията са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

Продължение...
 
Отчет за предоставяне на информация по Закон за достъп до обществена информация от Община „Тунджа“ през 2015 г.
Понеделник, 28 Март 2016г. 15:06ч.    PDF Печат Е-поща

През 2015 г. са постъпили 7 заявления за достъп до обществена информация. Постъпилите заявления са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

Заплащането на разходите за достъп до информация е извършено по посочените в закона начини – по банков път и на място в общината.

Продължение...
 
Отчет за предоставяне на информация по ЗДОИ от Община „Тунджа” през 2013г.
Понеделник, 10 Февруари 2014г. 15:52ч.    PDF Печат Е-поща

През 2013 г. в деловодната система на Община „Тунджа” са регистрирани в заявления за достъп до обществена информация. Две от заявленията са постъпили чрез електронна поща и исканата информация е върната също по електронен път.

Всички постъпили заявления отговарят на изискванията по чл.25, ал.1 от ЗДОИ.

Продължение...
 
Отчет за работата на Община Тунджа по ЗДОИ за 2011 г.
Вторник, 28 Февруари 2012г. 11:15ч.    PDF Печат Е-поща

През 2011 г. в Община „Тунджа" са постъпили 19 заявления за достъп до обществена информация, от които 13 - в писмен вид и 2 - в електронен. Постъпилите заявления са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър".

Продължение...
 
Отчет за работата на Община Тунджа по ЗДОИ за 2010 г.
Четвъртък, 10 Март 2011г. 11:15ч.    PDF Печат Е-поща

През 2010г. в Община „Тунджа” са постъпили 12 заявления за достъп до обществена информация, от които 10 - в писмен вид и 2 - в електронен. Постъпилите заявления са заведени в електронния регистър за достъп до информация, обособен в деловодната система „Акстър”.

Заплащането на разходите за достъп до информация се извършва по два начина -в институцията (кеш) или по банков път.

Продължение...
 


Банер