Заключителна пресконференция по проект „Да отворим умовете си чрез игри"
Понеделник, 24 Юни 2019г. 15:23ч.    Печат

На 27 юни 2019 г. от 16,00 ч. в заседателната зала на Община „Тунджа", етаж I, на адрес: пл. „Освобождение" № 1 ще се проведе заключително информационно събитие за отчитане на резултатите по проект „Open your minds through games" / „Да отворим умовете си чрез игри" по Програма „ЕРАЗЪМ+", Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства", сектор „Училищно образование", ДОГОВОР НОМЕР – 2017-1-FR01-KA219-037109_5.

Проектът се изпълнява от Детска градина „Изворче", с. Кабиле, община „Тунджа" в партньорство с 6 други европейски страни - Република Естония, Република Италия, Република Португалия, Република Гърция, Република Турция и Република Франция и се финансира от Европейската комисия чрез Център за развитие на човешките ресурси.

Периодът за реализация на дейностите е 24 месеца от 1 септември 2017 г. до 31 август 2019 г.

Максималният размер на одобрените и отпуснати средства за Детска градина „Изворче", с. Кабиле, община „Тунджа" е 19 605 евро.