Стартират събития в рамките на образователен проект
Понеделник, 25 Март 2019г. 16:47ч.    PDF Печат Е-поща
Предстоящи събития

На 29.03.2019 г. от 9:30 часа в Изнесена група „Здравец" с. Победа към Детска градина „Щурче" с. Кукорево ще проведе интерактивна инициатива „Водим бъдещето за ръка", която е част от дейностите по Проект „Заедно с родителите" – иновации в образователната система на община „Тунджа", финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Дейност 7 „Организиране и провеждане на съвместна интерактивна инициатива „Водим бъдещето за ръка" с участието на родителите на децата от общинските детски градини относно образователната интеграция, богатството на културните различия и специфики".

В рамките на дейността ще се реализират 5 събития в Детските градини и изнесени групи в селата Кукорево, Веселиново, Кабиле, Тенево и Роза както следва:

- ДГ Изнесена група в с. Победа - 29.03.2019 г., час: 09:30 ч.

- ДГ в с. Веселиново - 03.04.2019, час: 10:00 ч.

- ДГ в с. Кабиле - 04.04. 2019 г., час: 10:30 ч.

- ДГ Изнесена група в с. Роза -10.04.2019 г., 10:00 ч.

- ДГ в с. Тенево - 10.04.2019 г., 11:30 ч.

Заключителната инициатива „Водим бъдещето за ръка" ще се проведе на 12.04.2019 г. от 10:00 часа в двора на Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа" с. Кабиле, община „Тунджа".

 
Банер