Заключителна пресконференция по проект "Хоризонти" на 30.01.2019
Сряда, 23 Януари 2019г. 15:01ч.    PDF Печат Е-поща
Предстоящи събития

На 30 януари 2019 г. от 16.00 часа в залата на първия етаж в административната сграда на община „Тунджа" ще се проведе заключителна конференция за отчитане на резултатите по проект "Хоризонти" - чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип", Договор за БФП BG05M2OP001-3.002-0397 от 07.02.2017 г. процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020".

Управляващ орган на програмата е Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж". към министъра на образованието и науката.

Общата стойност на проекта е 533 125,15 лв., от които 453 156,38 лв. европейско и 79 968, 77 лв. национално съфинансиране.

Община „Тунджа" е бенефициент по проекта, като дейностите са с продължителност 24 месеца и ще приключат на 7 февруари 2019 г.

Дейностите по проекта се изпълняват на територията на общината в партньорство с общинските училища: Основно училище „Христо Ботев", с.Ботево, Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий", с.Бояджик, Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий", с. Веселиново, Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий", с.Дражево, Начално училище „Васил Левски", с.Завой, Начално училище „Св. Климент Охридски" , с.Крумово, Основно училище „Св.Паисий Хилендарски", с.Роза, Средно училище „Св. Паисий Хилендарски", с.Скалица, Обединено училище „Васил Левски", с.Тенево и Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи (ЦОПСИ).

 
Банер