Община Тунджа - Актуални новини
Проекти за заетост за 500 000 лева
Понеделник, 15 Юли 2019г. 16:17ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newПроекти за заетост за 500 000 лева бяха внесени през изминалата седмица от община „Тунджа" и Сдружение с нестопанска цел „Читалища с бъдеще 2012". Проектните предложения са разработени по обявената процедура за подбор на проекти на МИГ Тунджа, по ОП РЧР- BG05M9OP001-1.072 „МИГ Тунджа - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост".

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", Инвестиционен приоритет № 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила" на ОП РЧР.

Продължение...
 
Да научим, за да знаем!
Понеделник, 15 Юли 2019г. 16:15ч.    PDF Печат Е-поща

01Стремежът към знание е от основните двигатели на желанието да се усъвършенстваме и да творим. Музеите са хранилища на човешката памет, поглед отстрани на извървения от човечеството път. Каквото и да кажем за целта, ролята и предназначението на музеите, те са обект на нашето любопитство. Техните фондове и експозиции помагат на хората да видят постиженията на предците ни, да черпят идеи и вдъхновение.

И така, водени от тази цел, направихме нашето пътешествие в близкото и далечно минало чрез музейната сбирка на читалището.

Тук се събират, пазят и излагат предмети, образи и текстове свързани с миналото на с. Бояджик, значими за неговата идентичност. Музейната експозиция ни позволява да се запознаем с време, което не ни принадлежи и хора, които никога няма да срещнем. Пренася ни в други времена и епохи.

Продължение...
 
Организация на работата в детските градини на територията на Община „Тунджа“ през лятото на 2019 г.
Понеделник, 15 Юли 2019г. 14:26ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newДетските градини на територията на община „Тунджа" ще работят през летните месеци по График, който е съобразен с посещаемостта на децата в групите и мнението и заетостта на родителите на децата. Отчетени са предстоящите планирани ремонтни и профилактични дейности в общинските детските градини.

Детска градина „Дечка Сюлемезова", с. Веселиново, община „Тунджа" и група „Иглика", с. Чарган към нея няма да работят от 15.07.2019 г. до 23.08.2019 г.

Детска градина „Изворче", с. Кабиле, община „Тунджа" и група „Маргаритки", с. Безмер, община „Тунджа" няма да работят от 01.08.2019 г. до 01.09.2019 г.

Продължение...
 
Награди за Пенсионерски клуб „Доверие“, с. Чарган, общ. „Тунджа“
Петък, 12 Юли 2019г. 14:55ч.    PDF Печат Е-поща

01Певческата група за автентичен фолклор при Пенсионерски клуб „Доверие", с. Чарган взе участие в Националния събор на българския фолклор и българските традиционни ястия Пряпорец". Съборът се провежда в старозагорското село Пряпорец, а организатори са кметствата и читалищата на селата Змейово, Пряпорец и Борилово, читалищата „Пробуда -1928" - в Змейово, „Св. Св. Кирил и Методий - 2010" - в Борилово и „Христо Ботев – 1928" - в Пряпорец и със съдействието на Община Стара Загора.

За изпълнението на автентични фолклорни песни Певческата група е наградена с Диплом и медал за второ място, а в конкурса за ястия получават Диплом за визия за цветна кошница от тесто, както и Диплом за уникалност на „Българско традиционно ястие".

Продължение...
 
Семинар по КОМПАС
Четвъртък, 11 Юли 2019г. 17:37ч.    PDF Печат Е-поща

1На 11 юли 2019 г. в конферентната зала на хотел „Кабиле" се проведе Встъпителен семинар по проект „КОМПАС - Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа", по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - Компонент 1", финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж". Проектът е на стойност 889 917 лв.

Встъпителният семинар е част от дейност „Повишаване на здравната култура на лицата от целевите групи" и се изпълнява от партньора Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори" (НМЗМ). На срещата присъстваха Станчо Ставрев- ръководител на проекта, Жана Михова- ръководител на Общностен информационен център „КОМПАС", Цвета Петкова- представител на НМЗМ, здравни медиатори, образователни сътрудници, директори и учители от детските градини, родители от целевите групи.

Продължение...
 


Страница 8 от 594
Банер