Община Тунджа - Актуални новини
Срещи с жители по проект “Българското читалище, минало, настояще и бъдеще”
Сряда, 08 Април 2009г. 22:17ч.    PDF Печат Е-поща

  Ръководството на Община „Тунджа” и Екипът за управление на проект  “Българското читалище, минало, настояще и бъдеще” ще проведе на 9 и 10 април от 12 часа информационни срещи с жителите на селата Савино и Межда. На срещите ще бъдат представени целите на проекта, проектните дейности и очакваните резултати.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на РБългария чрез Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и се изпълнява от Община „Тунджа”.

 
Оперативка с кметове и кметски наместници
Сряда, 08 Април 2009г. 22:13ч.    PDF Печат Е-поща

  На 9 април от 9.30 ч. ще се проведе оперативка с кметовете и кметските наместници от община “Тунджа”, а от 10.30 ч. – със секретарите на читалищата. Наред с текущи въпроси, на двете оперативки ще бъдат разгледани ангажиментите по предстоящите празници, посветени на Деня на общината – 22 април и акцентите по населени места. Зам.-кметът Станчо Ставрев ще запознае читалищните секретари с възможностите за допълнително финансиране на народните читалища от Министерството на културата и други източници.

 
Кметът на Община Тунджа ще участва в сесия на РАО "Тракия"
Сряда, 08 Април 2009г. 21:31ч.    PDF Печат Е-поща

  На 9 и 10 април кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев ще вземе участие в работата на сесия на Общото събрание и Годишна конференция на Регионалната асоциация на общините “Тракия”, което ще се проведе в гр. Стара Загора.

В дневния ред на Общото събрание са включени отчетите на Управителния съвет и Контролния съвет, както и отчет за изпълнение на бюджета за 2008 г. и приемане проектобюджет за 2009 г.

Конференцията ще бъде на тема “Местните културно-туристически ресурси - фактор за устойчиво икономическо развитие на регионите”. Лектор ще бъде г-н Емил Върбанов, водещ експерт в Национален фонд “Култура”, който работи и консултира методически разработването на общи регионални и публични културни политики полза на местното икономическо развитие.

В рамките на конференцията участващите кметове, представителите на местните власти и гости, ще имат възможност да се запознаят с добрите европейски практики по тема “Регионални Културни Форуми – Общи регионални публични културни политики”.

 
II сесия на Общински младежки съвет „Тунджа”
Четвъртък, 26 Март 2009г. 22:21ч.    PDF Печат Е-поща

  Съвместната дейност с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, читалищни настоятелства, учебно – възпитателни заведения на тероторията на община „Тунджа”, обсъдиха членовете на Общински младежки съвет  „Тунджа” на своята втора редовна сесия.

По покана на младите хора в  заседанието взеха участие Цветанка Алексиева – секретар на МКБППМН, Росица Кралева – секретар на НЧ „Светлина”с. Безмер, Димитринка Кабранска – секретар на НЧ”Светлина” с.Калчево , Стоянка Белчева – общински съветник и директор на ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” с. Веселиново, Нели Петрова – общински съветник и директор на ЦДГ с. Тенево.

След като представи отчета за дейността на МКБППМН за 2008г. Цветанка Алексиева подчерта, че благодарение на поредната си среща с ОМС „Тунджа” се е убедила, че има не малко млади хора, които с желание подемат различни инициативи за смислено запълване на свободното си време. Г-жа Алексиева представи предстоящата кампания „Не на насилието”, организирана от  МКБППМН и изрази увереност, че комисията ще получи съдействие от младежкия съвет, както за популяризирането, така и за самата реализация на различните прояви.

„Населените места, в които няма създадени младежки организации. могат само да завиждат на села, като нашите, в които активно действат такива сдружениия. С младите се работи по добре и по лесно”, каза Росица Кралева – секретар на НЧ „Светлина” с. Безмер. Тя благодари на всички младежки организации, които се включиха във фестивалите за младежко творчество, както и за техните инициативи съвместно с пенсионерските клубове.

Димитринка Кабранска – секретар на НЧ „Светлина”с. Калчево, и младите хора обсъдиха предложението на председателският съвет за благоустрояване на детската площадка в с. Калчево и пространството около паметника на загиналите във войните. Решено беше, тази проява да бъде посветена на 11 април –Международен ден на пострадалите от фашизма и войната, обявен от Международната федерация на борците от пострадалите от фашизма. В тържествената церемония, на която ще бъде запален  „вечният огън” и ще бъдат поднесени венци и цветя, ще вземат участие ветерани от войните и жители на село Калчево. Покани ще бъдат отправени към общинското ръководство и всички общински съветници в община „Тунджа”.

„Конфликтите в учебните заведения и начина на тяхното решаване. Взаимодействие с младежкия неправителствен сектор”, това беше темата на дискусията с директорите на ОУ „Св. СВ. Кирил и Методий” с. Веселиново и ЦДГ с. Тенево Стоянка Белчева и Нели Петрова.

Общото събрание на Общински младежки съвет „Тунджа”, гласува предложение до кмета на общината г-н Георги Георгиев на основание чл.6 ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за увеличаване състава на МКБППМН, като към комисията бъде включен и представител на ОМС „Тунджа”.  Бяха издигнати две кандидатури – на Ирена Иванова и Йордан Колев. След явно гласуване мнозинството реши, като представител на ОМС „Тунджа” да бъде предложен Йордан Колев.

Общото събрание прие за членове на ОМС”Тунджа” – Евгени Пенчев с. Тенево, Донка Иванова с. Безмер и Светослав Грозев с. Веселиново.

Бяха обсъдени предложенията за асоциирани и почетни членове и за лого на Общински младежки съвет „Тунджа”, както и предстоящи съвместни мероприятия с неправителствените младежки организации на теротирията на община „Тунджа”.

 
Букет червени рози за еврокомисар Андрула Василиу
Понеделник, 23 Март 2009г. 06:55ч.    PDF Печат Е-поща

t-23032009-3  Букет червени рози подариха учениците от община „Тунджа” на Андрула Василиу - еврокомисар по здравеопазването на проведената среща в хотел “Шератон”, гр. София.

По покана на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев, възпитаниците на Основно училище „Св. Паисий Хилендарски” с. Роза,  придружавани от директора на учебното заведение Мария Костадинова и регионалния координатор на Държавната агенция за младежта и спорта за област Ямбол Ваня Георгиева, взеха участие в проведената от еврокомисар Василиу дискусия с младите хора относно политиката на ЕС по общественото здравеопазване. Комисар Василиу представи и целите на предстоящата конференция, посветена на проблемите на младите хора, която ще се проведе през юни 2009 година.

Седмокласничката Божана Николова и шестокласничката Илияна Пантелеева предоставиха на еврокомисаря по здравеопазването папка с анкети относно впечатленията на ученици и родители от село Роза, община „Тунджа”  от Портала за обществено здраве на Европейския съюз  http.// health.europa.eu. Регионалният координатор на Държавната агенция за младежта и спорта Ваня Георгиева подчерта необходимостта от целенасочена държавна и обща европейска политика по отношение на промоцирането на здравословния начин на живот сред младите хора.

Във втората част на срещата взеха участие д-р Евгений Желев - министър на здравеопазването, Валери Цеков - зам. министър на здравеопазването, Юри Акалай - зам. министър на Министерство на държавната администрация и Андрей Риш – директор на дирекция „Обществено здраве” към Европейската комисия. Бяха представени Портала за обществено здраве на Европейския съюз  http.// health.europa.eu  и Българският национален здравен портал  www.zdravenportal.bg. Учениците от община „Тунджа” разговаряха с министъра на здравеопазването и с доц. д-р Жасмина Мирчева – началник на кабинета на министъра на здравеопазването относно нуждата от допълнителни часове СИП по обществено здравно образование в учебните програми.

Седмокласничката Божана Николова призова в Портала за обществено здраве на Европейския съюз  да има меню за ученици, в което информацията да е по-достъпна и онагледена. Според шестокласничката Илияна Пантелеева, проведената в училище анкета дава ясна представа за мнението на подрастващите за портала и здравните проблеми на подрастващите.

Двете ученички от Основно училище „Св. Паисий Хилендарски” с. Роза, община „Тунджа” бяха най – малките участнички в дискусията, на която присъстваха повече от сто млади хора от страната. Това обаче не им попречи да са сред най – активните в разискването на здравната политика на Европейския съюз и нейното презентиране чрез европейския и българския здравни портали.

 


Страница 643 от 643
Банер