Община Тунджа - Актуални новини
Как да се пазим и как да се справим със стреса по време на епидемията от COVID-19
Понеделник, 06 Април 2020г. 15:39ч.    PDF Печат Е-поща

coronavirusКак да се пазим и как да се справим със стреса по време на епидемията от COVID-19? Предлагаме на вниманието на жителите и гостите два полезни флаера, които дават отговор на този въпрос.

Първият флаер съдържа полезни съвети как да се пазим по време на пътуване от коронавируса, а вторият съдържа съвети как да се справим със стреса по време на извънредното положение, въведено във връзка с вируса.Продължение...
 
Национална програма грижи в домашна среда
Понеделник, 06 Април 2020г. 14:47ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newС Решение на Министерски съвет № 83 от 06.02.2020 г. е приета Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда" , като част от Националния план за действие по заетостта и е утвърдена със Заповед РД 01-87/10.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика.

В рамките на Програмата община „Тунджа" назначи 24 безработни лица на длъжност „Домашна помощница/ Домашен помощник", регистрирани в бюрото по труда, които от 06 април 2020 г. до края на годината ще предоставят грижи на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Продължение...
 
Нови работници в населените места
Понеделник, 06 Април 2020г. 14:45ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newОт м. януари 2020 година община „Тунджа" изпълнява проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа", финансиран от МИГ – Тунджа, по ОП РЧР- BG05M9OP001-1.072 „МИГ Тунджа - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост". Дейностите по проекта са фокусирани върху предоставяне на интегрирани услуги за активно социално включване на 34 лица от силно уязвими групи чрез включването им в мотивационно обучение и обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова и последващо включване в заетост.

Продължение...
 
Удължава се срока на противоепидемичните мерки до 12 април 2020 г.
Петък, 27 Март 2020г. 10:48ч.    PDF Печат Е-поща

coronavirusВъв връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

Заповед № РД-01-154

 
Маски за многократна употреба и още подкрепа за потребителите на социални услуги в община „Тунджа“
Четвъртък, 26 Март 2020г. 18:56ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newОбщина „Тунджа" осигурява безплатни маски за многократна употреба и други лични предпазни средства за потребителите на социални услуги в домашна среда с особен фокус върху най-уязвимите групи от местната общност- самотните възрастни и хората с увреждания.

Активирани са всички общински и общностни ресурси в лицето на екипите и доставчиците на социални услуги, медицинските специалисти от учебните и детски заведения, здравните медиатори, образователните сътрудници и всички други общностни работници. Всички дейности и мерки на местно ниво се координират от кметовете и кметските наместници на населени места.

Продължение...
 


Страница 7 от 612
Банер