Община Тунджа - Актуални новини
Еврокомисар Меглена Кунева гостува в Генерал Тошево
Петък, 10 Април 2009г. 15:40ч.    PDF Печат Е-поща

t-10042009-m1В слънчевия петъчен след обяд в с. Генерал Тошево пристигна еврокомисар Меглена Кунева, за да види селото, откъдето произхожда нейния род. Еврокомисар Мегледна Кунева бе посрещната по стар български обичай с питка и сол. Сред посрещачите бяха Кмета на Община Тунджа Георги Георгиев, Председателя на Общински съвет Тунджа Стратия Колев, кмета на с. Генерал Тошево Иван Николов, родственици и жители на селото.

В залата на НЧ "Развитие" Меглена Кунева се срещна със жителите на с. Генерал Тошево. Кметът на Община Тунджа подари на еврокомисар Кунева почетен герб на общината, брошурата-сборник на Мария Рошманова "Начало на просветното дело в Генерал Тошево", която всъщност е посветена на делото на родa Куневи. В това село нейният прапрадядо Куньо е бил първият учител в килийното училище, а дядо й Стоян е учителствал 53-години. В Генерал Тошево е роден и бащата на еврокомисар Меглена Кунева.

t-10042009-m1След вълнуващата среща в залата на читалището г-жа Кунева се отправи към най-стария храм в Община Тунджа - 160 годишния "Св. Архангел Михаил". В двора на храма тя се поднесе цветя и се поклони пред гробовете на Стоян Кунев и Даскал Куньо, а след това разгледа и самия храм.

След това еврокомисар Меглена Кунева проведе среща разговор с кмета на Община Тунджа Георги Георгиев, председателя на Общински съвет Стратия Колев и кмета на селото Иван Николов.

t-10042009-m1 t-10042009-m1 t-10042009-m1 t-10042009-m1

 
Срещи с жители по проект “Българското читалище, минало, настояще и бъдеще”
Сряда, 08 Април 2009г. 22:17ч.    PDF Печат Е-поща

  Ръководството на Община „Тунджа” и Екипът за управление на проект  “Българското читалище, минало, настояще и бъдеще” ще проведе на 9 и 10 април от 12 часа информационни срещи с жителите на селата Савино и Межда. На срещите ще бъдат представени целите на проекта, проектните дейности и очакваните резултати.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на РБългария чрез Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и се изпълнява от Община „Тунджа”.

 
Оперативка с кметове и кметски наместници
Сряда, 08 Април 2009г. 22:13ч.    PDF Печат Е-поща

  На 9 април от 9.30 ч. ще се проведе оперативка с кметовете и кметските наместници от община “Тунджа”, а от 10.30 ч. – със секретарите на читалищата. Наред с текущи въпроси, на двете оперативки ще бъдат разгледани ангажиментите по предстоящите празници, посветени на Деня на общината – 22 април и акцентите по населени места. Зам.-кметът Станчо Ставрев ще запознае читалищните секретари с възможностите за допълнително финансиране на народните читалища от Министерството на културата и други източници.

 
Кметът на Община Тунджа ще участва в сесия на РАО "Тракия"
Сряда, 08 Април 2009г. 21:31ч.    PDF Печат Е-поща

  На 9 и 10 април кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев ще вземе участие в работата на сесия на Общото събрание и Годишна конференция на Регионалната асоциация на общините “Тракия”, което ще се проведе в гр. Стара Загора.

В дневния ред на Общото събрание са включени отчетите на Управителния съвет и Контролния съвет, както и отчет за изпълнение на бюджета за 2008 г. и приемане проектобюджет за 2009 г.

Конференцията ще бъде на тема “Местните културно-туристически ресурси - фактор за устойчиво икономическо развитие на регионите”. Лектор ще бъде г-н Емил Върбанов, водещ експерт в Национален фонд “Култура”, който работи и консултира методически разработването на общи регионални и публични културни политики полза на местното икономическо развитие.

В рамките на конференцията участващите кметове, представителите на местните власти и гости, ще имат възможност да се запознаят с добрите европейски практики по тема “Регионални Културни Форуми – Общи регионални публични културни политики”.

 
II сесия на Общински младежки съвет „Тунджа”
Четвъртък, 26 Март 2009г. 22:21ч.    PDF Печат Е-поща

  Съвместната дейност с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, читалищни настоятелства, учебно – възпитателни заведения на тероторията на община „Тунджа”, обсъдиха членовете на Общински младежки съвет  „Тунджа” на своята втора редовна сесия.

По покана на младите хора в  заседанието взеха участие Цветанка Алексиева – секретар на МКБППМН, Росица Кралева – секретар на НЧ „Светлина”с. Безмер, Димитринка Кабранска – секретар на НЧ”Светлина” с.Калчево , Стоянка Белчева – общински съветник и директор на ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” с. Веселиново, Нели Петрова – общински съветник и директор на ЦДГ с. Тенево.

След като представи отчета за дейността на МКБППМН за 2008г. Цветанка Алексиева подчерта, че благодарение на поредната си среща с ОМС „Тунджа” се е убедила, че има не малко млади хора, които с желание подемат различни инициативи за смислено запълване на свободното си време. Г-жа Алексиева представи предстоящата кампания „Не на насилието”, организирана от  МКБППМН и изрази увереност, че комисията ще получи съдействие от младежкия съвет, както за популяризирането, така и за самата реализация на различните прояви.

„Населените места, в които няма създадени младежки организации. могат само да завиждат на села, като нашите, в които активно действат такива сдружениия. С младите се работи по добре и по лесно”, каза Росица Кралева – секретар на НЧ „Светлина” с. Безмер. Тя благодари на всички младежки организации, които се включиха във фестивалите за младежко творчество, както и за техните инициативи съвместно с пенсионерските клубове.

Димитринка Кабранска – секретар на НЧ „Светлина”с. Калчево, и младите хора обсъдиха предложението на председателският съвет за благоустрояване на детската площадка в с. Калчево и пространството около паметника на загиналите във войните. Решено беше, тази проява да бъде посветена на 11 април –Международен ден на пострадалите от фашизма и войната, обявен от Международната федерация на борците от пострадалите от фашизма. В тържествената церемония, на която ще бъде запален  „вечният огън” и ще бъдат поднесени венци и цветя, ще вземат участие ветерани от войните и жители на село Калчево. Покани ще бъдат отправени към общинското ръководство и всички общински съветници в община „Тунджа”.

„Конфликтите в учебните заведения и начина на тяхното решаване. Взаимодействие с младежкия неправителствен сектор”, това беше темата на дискусията с директорите на ОУ „Св. СВ. Кирил и Методий” с. Веселиново и ЦДГ с. Тенево Стоянка Белчева и Нели Петрова.

Общото събрание на Общински младежки съвет „Тунджа”, гласува предложение до кмета на общината г-н Георги Георгиев на основание чл.6 ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за увеличаване състава на МКБППМН, като към комисията бъде включен и представител на ОМС „Тунджа”.  Бяха издигнати две кандидатури – на Ирена Иванова и Йордан Колев. След явно гласуване мнозинството реши, като представител на ОМС „Тунджа” да бъде предложен Йордан Колев.

Общото събрание прие за членове на ОМС”Тунджа” – Евгени Пенчев с. Тенево, Донка Иванова с. Безмер и Светослав Грозев с. Веселиново.

Бяха обсъдени предложенията за асоциирани и почетни членове и за лого на Общински младежки съвет „Тунджа”, както и предстоящи съвместни мероприятия с неправителствените младежки организации на теротирията на община „Тунджа”.

 


Страница 591 от 592
Банер