Община Тунджа - Актуални новини
Община „Тунджа” оказа необходимото съдействие ....
PDF Печат Е-поща

rokers  Община „Тунджа” оказа необходимото съдействие за безопасно провеждане на Първото национално мото - туристическо събиране, което ще се проведе от 8 до 10 май 2009 година в местността Бакаджик. Организатори на проявата са Българската мотоциклетна асоциация и Мото клуб „Ездачите” – Ямбол. В рамките на подготовката бяха извършени ремонтни дейности на пътната настилка и почистване на лесопарк „Бакаджик”.

 
Заседание на Експертен съвет се проведе днес
PDF Печат Е-поща

  На  07. 05. 2009 г. от 10.00 ч. в Община „Тунджа” се проведе заседание на Експертен съвет под председателството на главния архитект Димитър Бъчваров, на което се разглеждаха следните обекти:

1. Инвестиционен проект за обект:” Вертикална планировка на Читалище в УПИ ХV,кв.21 по ПУП на с.Дражево.                                       

Докладва инж.П.Иванова

2. Проект за Подробен устройствен план / ПРЗ/ за поземлен  имот   № 068012 по КВС на землище с. Роза.                                              

Докладва арх.В.Вълчев

3. Проект за Подробен устройствен план / ПРЗ/ за поземлен  имот   № 071087 по КВС на землище с.Роза.                                              

Докладва арх.В.Вълчев

4. Проект за Подробен устройствен план / ПРЗ/ за поземлен  имот   № 001147 по КВС на землище с. Кукорево.  

Докладва  арх. Е.Русева

5. Проект за Подробен устройствен план / ПРЗ/ за поземлен  имот   № 036011 по КВС на землище с. Кабиле.  

Докладва  арх. Е.Русева

6. Проект за изменение на Подробен устройствен план/ ПРЗ/ за урегулиран  поземлен  имот  І 057008 –за производствена,складова, търговска дейност и пункт за производство на ракия  землище с.Хаджи Димитрово. 

Докладва  арх. Д.Сивкова

7. Проект за  изменение на Подробен устройствен план / ПРЗ/ за урегулиран поземлен   имот VІІІ351 , кв.51 по ПУП на с.Окоп.

Докладва  арх.Андреев 

8. Проект за  изменение на Подробен устройствен план / ПРЗ/ за урегулиран поземлен   имот ХVІ299, кв.54 по ПУП на с.Гълъбинци.

 
Проекти насочени към децата и учениците от малцинствата
PDF Печат Е-поща

  Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства / ЦОИДУЕМ/ обяви конкурсна процедура по набиране на проектни предложения на първа сесия, в срок до 07.05.2009 година. В съответствие с Годишния план на дейностите на ЦОИДУЕМ ще се финансират проекти  по четири програми в изпълнение на политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Община ,,Тунджа депозира проект на тема „Училищните общности – модел на социализация и интеграция” по програма 1 "Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства”, на стойност – 25 000 лв.

В рамките на горепосочената схема за финансиране Община "Тунджа” е партньор на следните учебни заведения:

1. ОУ "Христо Ботев” – с. Ботево по програма 4 ,,Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите”, със стойност  - 5 000 лв.

2. ОУ "Св. Паисий Хилендарски” – с. Скалица по програма 3 "Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства”, на стойност – 10 000 лв.

Към настоящия момент Община „Тунджа” и ОУ „Христо Ботев” с. Кукорево реализират проект „Център за етнографска и краеведска работа „Хоризонти”, финансиран от Центъра за образователна интеграция, който получи висока оценка от страна на Йосиф Нунев – държавен експерт в Министерство на образованието и науката, който отговаря за интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства. В последните две години Община „Тунджа” в партньорство с учебните заведения реализира поредица от проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ.

 
Самодейците от Чарган с високи отличия от международен фестивал
PDF Печат Е-поща

t-07052009-1  Самодейните колективите от Народно читалище „Просвета” село Чарган се завърнаха с два златни медала и грамоти от престижен международен фестивал в столицата.

За пета поредна година София беше домакин на Международния фестивал за автентичен фолклор „Софийска пролет – 2009”.

Фестивалът беше открит на 02.05. 2009 година пред Народния театър „Иван Вазов”.

Традиционни организатори на мероприятието са Министерство на културата, Фондация „Европа” и отдел „Култура” на Столична община.

В настоящото издание на фестивала участват 45 колектива от България, Унгария, Хърватска и Литва.

По покана на Министерство на културата и със съдействието на община „Тунджа” във фестивала взеха участие Кукерската група и певческа формация при читалище „Просвета” село Чарган.

t-07052009-1Празникът започна в 9.30 ч. с дефиле от НДК по бул. „Витоша” до сцената пред Народния театър „Иван Вазов” , където в 11 ч. се проведе тържественото откриване на „Софийска пролет - 2009”.

Официални гости бяха дипломатите от държавите-участнички.  

На 03.05.2009 година двата състава от село Чарган представиха своите програми на откритата сцена пред Народния театър „Иван Вазов” и намериха топъл прием от публиката.

В продължение на два дни  по улиците на София се чуваха изпълнения на български, унгарски, хърватски, литовски и ритми от всички етнографски области от България.

 
Признателност към дарителя Желязко Узунов
PDF Печат Е-поща

t-06052009-1  Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев благодари на един от най – големите дарители – Желязко Узунов от с. Кукорево за проявената щедрост и  отзивчивост към потребностите на хората от тунджанския край.

С финансовата подкрепа на Желязко Узунов ежегодно се провежда общинският празник „Тодоровска кушия” в с. Кукорево. Крупни суми щедрият българин дарява на община „Тунджа” за естетизиране на интериора на Дома за стари хора „Христо Ботев” с. Болярско, за обзавеждане на клубове на пенсионера в населени места от общината. Благодарение на неговата финансова подкрепа се реализира спектакълът „Коледни звезди на „Тунджа” за децата от всички детски градини на територията на общината. Сред проявите на благотворителност на Желязко Узунов е дарение за организацията и провеждането на Младежки благотворителен бал. Крупна сума дарява за общинските стипендии за ученици и младежи с високи постижения в образованието с нисък социален статус. Щедростта му познават читалището, училището, детската градина и клуба на пенсионера в с. Кукорево, неправителствени благотворителни организации от страната.

През 2008 г. на Желязко Узунов е присъдено едно от най – високите отличия на община „Тунджа” – „За граждански принос”. В знак на благодарност кметът Георги Георгиев поднесе на щедрия българин кристална купа – своеобразна награда за дарителство. От своя страна г-н Узунов подчерта, че в лицето на кмета на общината вижда добър и отговорен стопанин, който заслужава и получава подкрепата на хората. Пожела му още много успехи в името на хората от тунджанския край и заяви своята категорична подкрепа за община „Тунджа” и нейните хора. Желязко Узунов заяви своето категорично желание да продължи да подкрепя общината в усилията й да прави живота на хората по – добър. Кметът Георги Георгиев пожела здраве и дълголетие на щедрия българин.

 


Страница 591 от 599
Банер