Община Тунджа - Актуални новини
Секциите за изборите за Народно събрания са определени
Понеделник, 11 Май 2009г. 09:58ч.    PDF Печат Е-поща

  Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 5 юли 2009 г., със заповед на кмета на община “Тунджа” Георги Георгиев от 8 май 2009 г., са утвърдени местата на 51 избирателни секции на територията на общината. В 7 населени места се образуват по две секции. Това са селата Безмер, Бояджик, Ген. Инзово, Кукорево, Маломир, Роза и Тенево.

 
Община „Тунджа” оказа необходимото съдействие ....
Четвъртък, 07 Май 2009г. 14:52ч.    PDF Печат Е-поща

rokers  Община „Тунджа” оказа необходимото съдействие за безопасно провеждане на Първото национално мото - туристическо събиране, което ще се проведе от 8 до 10 май 2009 година в местността Бакаджик. Организатори на проявата са Българската мотоциклетна асоциация и Мото клуб „Ездачите” – Ямбол. В рамките на подготовката бяха извършени ремонтни дейности на пътната настилка и почистване на лесопарк „Бакаджик”.

 
Заседание на Експертен съвет се проведе днес
Четвъртък, 07 Май 2009г. 13:47ч.    PDF Печат Е-поща

  На  07. 05. 2009 г. от 10.00 ч. в Община „Тунджа” се проведе заседание на Експертен съвет под председателството на главния архитект Димитър Бъчваров, на което се разглеждаха следните обекти:

1. Инвестиционен проект за обект:” Вертикална планировка на Читалище в УПИ ХV,кв.21 по ПУП на с.Дражево.                                       

Докладва инж.П.Иванова

2. Проект за Подробен устройствен план / ПРЗ/ за поземлен  имот   № 068012 по КВС на землище с. Роза.                                              

Докладва арх.В.Вълчев

3. Проект за Подробен устройствен план / ПРЗ/ за поземлен  имот   № 071087 по КВС на землище с.Роза.                                              

Докладва арх.В.Вълчев

4. Проект за Подробен устройствен план / ПРЗ/ за поземлен  имот   № 001147 по КВС на землище с. Кукорево.  

Докладва  арх. Е.Русева

5. Проект за Подробен устройствен план / ПРЗ/ за поземлен  имот   № 036011 по КВС на землище с. Кабиле.  

Докладва  арх. Е.Русева

6. Проект за изменение на Подробен устройствен план/ ПРЗ/ за урегулиран  поземлен  имот  І 057008 –за производствена,складова, търговска дейност и пункт за производство на ракия  землище с.Хаджи Димитрово. 

Докладва  арх. Д.Сивкова

7. Проект за  изменение на Подробен устройствен план / ПРЗ/ за урегулиран поземлен   имот VІІІ351 , кв.51 по ПУП на с.Окоп.

Докладва  арх.Андреев 

8. Проект за  изменение на Подробен устройствен план / ПРЗ/ за урегулиран поземлен   имот ХVІ299, кв.54 по ПУП на с.Гълъбинци.

 
Проекти насочени към децата и учениците от малцинствата
Четвъртък, 07 Май 2009г. 13:39ч.    PDF Печат Е-поща

  Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства / ЦОИДУЕМ/ обяви конкурсна процедура по набиране на проектни предложения на първа сесия, в срок до 07.05.2009 година. В съответствие с Годишния план на дейностите на ЦОИДУЕМ ще се финансират проекти  по четири програми в изпълнение на политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Община ,,Тунджа депозира проект на тема „Училищните общности – модел на социализация и интеграция” по програма 1 "Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства”, на стойност – 25 000 лв.

В рамките на горепосочената схема за финансиране Община "Тунджа” е партньор на следните учебни заведения:

1. ОУ "Христо Ботев” – с. Ботево по програма 4 ,,Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите”, със стойност  - 5 000 лв.

2. ОУ "Св. Паисий Хилендарски” – с. Скалица по програма 3 "Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства”, на стойност – 10 000 лв.

Към настоящия момент Община „Тунджа” и ОУ „Христо Ботев” с. Кукорево реализират проект „Център за етнографска и краеведска работа „Хоризонти”, финансиран от Центъра за образователна интеграция, който получи висока оценка от страна на Йосиф Нунев – държавен експерт в Министерство на образованието и науката, който отговаря за интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства. В последните две години Община „Тунджа” в партньорство с учебните заведения реализира поредица от проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ.

 
Самодейците от Чарган с високи отличия от международен фестивал
Четвъртък, 07 Май 2009г. 13:23ч.    PDF Печат Е-поща

t-07052009-1  Самодейните колективите от Народно читалище „Просвета” село Чарган се завърнаха с два златни медала и грамоти от престижен международен фестивал в столицата.

За пета поредна година София беше домакин на Международния фестивал за автентичен фолклор „Софийска пролет – 2009”.

Фестивалът беше открит на 02.05. 2009 година пред Народния театър „Иван Вазов”.

Традиционни организатори на мероприятието са Министерство на културата, Фондация „Европа” и отдел „Култура” на Столична община.

В настоящото издание на фестивала участват 45 колектива от България, Унгария, Хърватска и Литва.

По покана на Министерство на културата и със съдействието на община „Тунджа” във фестивала взеха участие Кукерската група и певческа формация при читалище „Просвета” село Чарган.

t-07052009-1Празникът започна в 9.30 ч. с дефиле от НДК по бул. „Витоша” до сцената пред Народния театър „Иван Вазов” , където в 11 ч. се проведе тържественото откриване на „Софийска пролет - 2009”.

Официални гости бяха дипломатите от държавите-участнички.  

На 03.05.2009 година двата състава от село Чарган представиха своите програми на откритата сцена пред Народния театър „Иван Вазов” и намериха топъл прием от публиката.

В продължение на два дни  по улиците на София се чуваха изпълнения на български, унгарски, хърватски, литовски и ритми от всички етнографски области от България.

 


Страница 587 от 596
Банер