Община Тунджа - Актуални новини
80 години от създаването на читалище “Светлина” празнуваха в с. Калчево
Понеделник, 07 Септември 2009г. 17:09ч.    PDF Печат Е-поща

t-07092009-180 години от създаването на читалище “Светлина” празнуваха в с. Калчево, община “Тунджа” на 5 септември 2009 г. Край чешма “Гергана” се събраха стотици жители и гости на селото, сред които бяха кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев, председателят на общински съвет “Тунджа” инж. Стратия Колев, зам.-кметът на общината Станчо Ставрев, Енчо Кенаров – зам. председател на общинския съвет, общински съветници, кметове на населени места, председателят на общинския читалищен съвет Нели Ройдева, председателят на общински младежки съвет “Тунджа” Йордан Колев и др.

В приветствието си към читалищните деятели, кметът Георги Георгиев сподели, че през изминалите години, въпреки трудностите, читалище “Светлина” не отстъпи от своята народополезна мисия. Търсейки нова и модерна визия, то се утвърди в социално средище, в място за срещи и общуване между поколенията. Радостно е, че към дейностите на читалището все повече се приобщават младите хора, а те, от своя страна, откриват в него надежден партньор за реализиране на своите инициативи и проекти. Нека и през идните години, добави кметът на общината, читалище “Светлина” пръска светлината на знанието и творчеството, за да учи младите поколения на любов към националните духовни ценности и да им вдъхва самочувствие на достойни и можещи хора.

Продължение...
 
Продължава работата по Лидер
Понеделник, 07 Септември 2009г. 12:08ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  Продължава работата по проект № 431-2-03-30 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община “Тунджа”, област Ямбол”, изпълняван от община “Тунджа” и финансиран по под-мярка 431-2 на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013/, по договор № РД 50-235/3.06.2009 г.

От 7 до 9 септември 2009 г. в с. Генерал Инзово ще бъде проведено обучение на тема „Придобиване на умения, свързани с процеса на подготовка и прилагане на Стратегията за местно развитие".

 На 14 септември 2009 г. ще се проведат информационни срещи на тема „Територията на община “Тунджа” – желано място за живот и бизнес” в селата Могила - в 9.00 ч., Чарган от 11.30 ч.  и  Търнава – 14.00 ч.

 
Честит празник!
Неделя, 06 Септември 2009г. 04:19ч.    PDF Печат Е-поща

mayor_tundzha  Уважаеми съграждани,

Българската национална памет с право отрежда датата 6 септември като една от най-значимите в нашата история.

Съединението на Княжество България и Източна Румелия е първият акт на национално утвърждаване след Освобождението от 1878 г. То е, може би, най-великото дело в нашата история, извършено и защитено благодарение на пълното единение на българите от всички краища на българските земи. Като резултат от този акт, през 1885 година България става най-голямата балканска християнска държава. Успехът и всенародният подем подсилват оптимистичната вяра, че това е само първата стъпка към пълното освобождение на българските земи.

Стореното през тези динамични и величави септемврийски дни преди 124 години, раждат и едни от най-мъдрите и големи уроци, към които трябва често да се връщаме.

Пример за тях е Възванието на Българският таен революционен комитет, в което е изрично записано: “Вие се задължавате в името на отечеството ни, в славата и величието на България да се притечете на помощ и подпомогнете святото дело”, а в своя Манифест от 8 септември, княз Александър I отправя апел да бъдат запазени и гарантирани “животът, имотът и честта на всичките мирни жители, без разлика на вяра и народност”. Това са уроци, които ни учат, че не насилието, не омразата, нито реваншизмът могат да бъдат движещи сили в нашето развитие, че само когато пренебрегваме личните си вражди и разногласия, само тогава можем да бъдем полезни на своя народ и на нашите потомци в името на една нова и модерна България.

           

Уважаеми съграждани,

 

Нека и днес бъдем верни на заветите на ръководителите на борбата за Съединение и положим “всичките жертви и усилия за запазване на единството и независимостта на милото ни отечество.”

 
Одобрени за финансиране са 6 нови проекта на учебни заведения
Понеделник, 31 Август 2009г. 10:11ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  Одобрени за финансиране са 6 нови  проекта на  учебни заведения от училищната мрежа на община „Тунджа”.

По Националната програма  „ Оптимизация на училищната мрежа”, Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” на Министерство на образованието, младежта и науката, Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училище, са финансирани проектите на  начално училище „Св. Климент Охридски”, с. Крумово и основно училище „Васил Левски” – с. Тенево на стойност

2 074 лв. Мярката „Без свободен час” цели повишаване ефективността на разходите на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение на изпълнение на Държавните образователни изисквания.

По Мярка „ Изплащане на обезщетения на персонала”  на  същата програма, са финансирани проектите на основно училище „ Христо Ботев”, с. Кукорево и основно училище „Васил Левски” – с. Тенево на стойност 4 773 лв. Чрез мярката се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения в резултат на намаляване числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и за изплащане на обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

По Национална програма  „ Училището – територия на учениците” е финансиран проект на  начално училище „Св. Климент Охридски”, с. Крумово. В рамките на програмата се финансират  дейности, свързани с тържествено отбелязване на училищни празници и кръгли годишнини. Максимална стойност на проектите е 2000 лв.

По Програма 3 - „Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства”, Конкурсна процедура 33.5 -2009 на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, е одобрен за финансиране проект на основно училище  „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица на тема „ Моят етнос, твоят етнос – заедно към по-добро бъдеще” на стойност 10 000 лв.

Преди старта на новата учебната година, община „Тунджа” и учебните заведения от училищната й мрежа разработват проекти и очакват финансиране и на други съвместни инициативи в сферата на образованието.

 
Продължава работата по проект ...
Понеделник, 31 Август 2009г. 10:10ч.    PDF Печат Е-поща

leader  Продължава работата по проект № 431-2-03-30 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община “Тунджа”, област Ямбол”, изпълняван от община “Тунджа” и финансиран по под-мярка 431-2 на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013/, по договор № РД 50-235/3.06.2009 г.

На 1 септември 2009 г. от 10.00 ч. в конферентната зала на общината, с цел обмяна на опит, ще се състои работна среща на екипите на потенциалните МИГ по проектите на община “Тунджа” и община Камено.На 3 септември 2009 г. ще се проведат информационни срещи на тема „Територията на община “Тунджа” – желано място за живот и бизнес” в селата Генерал Инзово в 9.00 ч., Крумово от 11.30 ч.  и Миладиновци – 14.00 ч.

От 7 до 9 септември 2009 г. в с. Генерал Инзово ще бъде проведено обучение на тема „Придобиване на умения, свързани с процеса на подготовка и прилагане на Стратегията за местно развитие”

 


Страница 579 от 613
Банер