Община Тунджа - Актуални новини
Подписаха договор по проект "Равни възможности и независим живот чрез услугата „социален асистент"
PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  Кметът на община „Тунджа” – Георги Георгиев подписа договор с Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Равни възможности и независим живот чрез услугата „социален асистент” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца и допустимите разходи за изпълнение на проекта възлиза на 98 467, 44 лева.

За периода от 01 юли до 31 август ще бъдат набрани 15 лица, които да се обучават за социални асистенти. Реалното време за обгрижване на 30-те нуждаещи се лица ще бъде 10 месеца, считано от 01 септември 2009 година.

Услугата ще бъде предоставена на възрастни хора над 60 години с над 90 % трайна неработоспособност с чужда помощ от селата: Кукорево, Безмер, Ботево, Бояджик, Дражево, Симеоново, Каравелово, Сламино, Окоп, Миладиновци, Завой и Тенево.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания, самотно живеещи хора и техните семейства чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.

 
БЧК подпомага социално слаби в Община Тунджа
PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  През настоящата седмица Областния съвет на Български червен кръст - Ямбол със съдействието на Община „Тунджа” започва снабдяването на  1650 социално слаби лица от общината с хранителни пакети по Програмата за разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз. Списъците на лицата са утвърдени от Министерството на труда и социалната политика на база получени отоплителни помощи за сезона 2008/ 2009 година. Пакетите съдържат 2 кг брашно, 3 кг захар и 3 кг ориз. Кметовете на населените места ще вземат участие при предаването на пакетите.

 
Представяне Концепцията и Законовата рамка на Национална гореща телефонна линия за деца 116-111
PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  Държавната агенция за закрила на детето организира от 6 до 8 юли 2009 г. в комплекса Слънчев бряг семинар на тема: „Представяне Концепцията и Законовата рамка на Национална гореща телефонна линия за деца 116-111”

Телефонни линии за деца съществуват в повече от 70 страни по света и представляват важен елемент на системата от мерки за закрила на детето от насилие, злоупотреба и експлоатация.

Целите на националния пилотен проект "Национална гореща телефонна линия за деца" са: да предостави на децата партньор, с когото биха могли да разговарят по въпроси и проблеми, които ги безпокоят и вълнуват; да идентифицира случаи на деца в риск и предприеме необходимите мерки; да информира и популяризира системата за закрила на детето; да разшири възможностите за подаване на сигнали за нарушаване на правата на децата.

В семинара ще бъдат обсъдени планираните събития, които ще се реализират в изпълнение на информационно-комуникационната кампания по популяризиране на Национална гореща телефонна линия за деца 116-111 и престоят да се осъществяват последователно в различни региони от страната.

В дискусиите и работата на групите по различните казуси ще вземе участие Добринка Ангелова – старши експерт от отдел „Други дейности в образованието” в Община „Тунджа”.

 
Осем читалища от община „Тунджа” спечелиха проекти
PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  Осем читалища от община „Тунджа” спечелиха проекти за допълващи субсидии. Читалищата от селата Безмер, Бояджик, Генерал Инзово, Голям манастир, Кабиле, Крумово, Роза и Ханово ще получат допълваща целева субсидия за капиталови разходи и подпомагане на дейността им.

Субсидиите са съгласно чл. 90 на ПМС № 27 от 09.02.2009 г. за текущ ремонт, компютърна техника и художествено – творческа дейност.

Кандидатстването за допълваща субсидия се извърши на базата на утвърдени Правила от Министъра на културата чрез подаването на проектен фиш в срок до 24 април 2009 г.. Проектите са разгледани от работна група, определена със заповед на министъра на културата на Република България.

От кандидатствалите 2279 читалища са подкрепени 925 от цялата страна, като същите ще получат средства в размер общо на 3 000 000 лв., съгласно утвърден списък.

Средствата от спечелените  проекти за допълваща субсидия на Министерството на културата дават възможност на читалищата да обновят и осъвременят материално – техническата си база, да обогатят библиотечния си фонд  и художествено - творческата си дейност. Така само през последните години над 20 читалища от общината се сдобиха с нови компютърни конфигурации, подновиха част от костюмите на самодейните си състави, закупиха нова литература за библиотеките. Извършени са частични ремонти на покриви, подмяна на дограма, оборудване на репетиционни зали и кабинети.

 
Самодейците от Чарган на Празника на хляба в Несебър
PDF Печат Е-поща

t-010720009-1  Самодейците от Народно читалище „Просвета”, село Чарган на 28 юни 2009 година  гостуваха на община Несебър по повод Празника на хляба в града.

Празникът, организиран от община Несебър и Сдружението на жените събра множество жители и туристи на площад „Месамбрия”. Традиционното събитие беше открито от Златин Чаушев от отдел „Култура” към общината, който припомни, че  хляба съпътства човешкия живот и че по-ценно и по-важно от него няма.

Празничната програма, която изнесоха самодейците от село Чарган беше свързана с обичаите и българския бит и  събуди интереса на домакините и гостите на град Несебър. Те представиха обичая „Жътва” с типичните трудови занимания на полето,  на които присъстват всички членове от семейството – от бебето в люлката до най-възрастния член на фамилията.  

Без песен спорна и лека работа няма - това също показаха участниците в програма и под съпровод на българска гайда. Кръшните български мелодии разиграха зрителите.

t-010720009-1Официалната част завърши с право хоро, в което освен танцьорите от село Чарган,  взеха участие и  можещи, и желаещи да научат стъпките на танца.

След празничната програма гости и домакини опитаха хлебните изделия на  местните производители, благословени от отец  Димитър.

 


Страница 575 от 598
Банер