Община Тунджа - Актуални новини
Прецизност и стил
Сряда, 01 Юли 2009г. 06:35ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2Днес в заседателната зала ще се проведе обучение с представители на общинската администрация по „Прецизност и стил”.

Обучението е в рамките на защитен проект от Министерството на държавната администрация и административната реформа и обхваща всички общини от страната.

Програмата за обучението е разработена от Института по български език към БАН и включва основни правила при оформяне на документи, основни правописни правила при оформяне на текст, правила за техническо оформяне, както и входящ и изходящ текст. Преподавателите, които ще водят лекционните курсове, са избрани чрез Асоциацията на учителите по български език и литература и предварително са преминали специализирано обучение за обучаващи в съответствие с изискванията и целите на проекта.

 
Благотворителна кампания „Да помогнем на Моника да проходи!”
Понеделник, 29 Юни 2009г. 13:29ч.    PDF Печат Е-поща

monika  Община „Тунджа” и Общински младежки съвет „Тунджа” обявяват благотворителна кампания „Да помогнем на Моника да проходи!”.

Целта на благотворителната инициатива е да бъдат събрани средства за лечението на Моника Манолова Дараданова от село Кукорево в Международна клиника за рехабилитация в град Трускавец, Украйна.

Петгодишната Моника страда от детска церебрална парализа с остатъчна квадрипареза и придружаващо заболяване епилепсия.

Община „Тунджа” организира благотворителната инициатива по молба на родителите на Моника.

Писмото си до кмета на общината Диана Стоянова Дараданова започва с думите „Уважаеми г-н Георгиев, обръщам се към Вас с молба за съдействие за осъществяване на кампания за набиране на средства за лечение на детето ми Моника”. В писмото си майката посочва, че лечението и рехабилитацията  в Украйна ще помогнат на Моника да проходи. Към молбата до кмета на община „Тунджа” родителите са приложили комплект документи, удостоверяващи здравния статус на детето и условията за лечение в клиниката в град Трускаваец. Документите са на разположение на дарителите в деловодството на община „Тунджа”.

Родителите на Моника търсят подкрепата на община „Тунджа”, провокирани от успешната благотворителната кампания на Младежки клуб „Кибела” с. Кабиле и общинската администрация с цел учредяването на общински стипендии на ученици с високи постижения в образованието в неравностойно социално положение.

В подкрепа на каузата на семейството, Община „Тунджа” и Общински младежки съвет „Тунджа” ще организират и  проведат поредица от благотворителни инициативи в рамките на кампанията „Да помогнем на Моника да проходи!”.

Община „Тунджа” призовава всички, които имат желание и възможност, да се включат в кампанията и да дарят средства на банкова сметка:

 

ОБЩИНА ТУНДЖА

БАНКА: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК- ЯМБОЛ

IBAN: BG39IABG70948400438000

BIC:    IABGBGSF

БУЛСТАТ: 000970457

 
Община Тунджа внася утре два образователни проекта
Понеделник, 29 Юни 2009г. 12:08ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  На 30.06.2009 г.  Община «Тунджа» ще депозира пред Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства проект по Програма  „Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства”

Проектът „Родителската общност - партньор  на училището” е с период на реализация 8 месеца. Проектното предложение предвижда създаване на информационна банка на застрашени от отпадане ученици от училищата на община „Тунджа”.

В рамките на проекта ще се проведат семинари съвместно с учители и родители с цел постигане на по-ефективно взаимодействие между семейството и училището. Чрез провеждането на конкурс за семейно есе и открити уроци в общинските средищни училища ще се провокира у родителите от ромски етнически произход по – голяма съпричастност към обучението на децата. Проектът цели да се утвърди ролята на училището като фактор за успешната социализация на децата. Дейността на мобилните консултативни кабинети ще бъде насочена както към психологическата подкрепа на родителите, така и към развитие на тяхната гражданска и социална компетентност. Проектът ще се реализира в административния център на община „Тунджа” и в десетте общински училища. Инициативите по проекта ще се осъществяват в партньорство с Регионален инспекторат  по  образованието - гр. Ямбол  в периода 01.09.2009 г. до 30.04.2010 година.

Ръководител на проекта е Недялка Николова – главен експерт „Образование” в община „Тунджа”, а координатор Добринка Ангелова – старши експерт в отдел „Други дейности по образованието” на община „Тунджа”.

Проектът ще обхване 20 деца, 160 ученици от 10-те общообразователни общински училища, 180 родители от ромски етнически произход.

Вторият проект е разработен по Програма „Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства”. Проект „ Битът и традициите на моята общност” също е с период на реализация 8 месеца. Проектът предвижда осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности на територията на община „Тунджа”, област Ямбол с цел взаимното опознаване на различните етноси, опирайки се на традиционната култура и възможностите на гражданското образование.

В рамките на инициативата ще бъдат сформирани ателиета за извънучилищни дейности, ще се осигури възможност за изява на творческите способности на децата и учениците чрез провеждане на общинска приложно-творческа конференция, съставяне на сборник за популяризиране на добри практики, на ползите и резултатите по проекта.

Проектът ще се реализира в 10-те общински общообразователни училища и в административния център на община „ Тунджа”. Инициативите по проекта ще се осъществят в партньорство с Регионален инспекторат по образованието - гр. Ямбол в периода от 01.09.2009 г. до 30.04.2010 г.

Участници в проекта ще бъдат 150 деца и ученици от 10-те общообразователни общински училища, организирани в 10 групи за извънучилищни дейности. Ръководител на проекта е Станчо Ставрев – заместник - кмет на Община „Тунджа”, а координатор е Стойко Стойков – старши експерт в Регионален инспекторат по образованието - гр. Ямбол.

 
График за работа на детските градини
Понеделник, 29 Юни 2009г. 11:15ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2   Сдружението на директорите на целодневните детски градини от Община „Тунджа” съгласува с ръководството на общината графика за работа на общинските детски градини през лятната ваканция, с цел оптимизация на средствата за издръжка на детските градини, ефективно използване на платения годишен отпуск на персонала и извършването на предвидените ремонтни дейности в детските заведения.

Графикът за почивките на детските заведения от общината е съгласуван с кметовете на населените места и родителските общности от съответните села.

 

Градините ще почиват при следния график:

№ по ред

Детска градина

Населено място

От…..-до…….

1.

„Атанас Христов”

с. Безмер

01.08. -31.08.2009 г.

2.

„Радост”

с. Бояджик

01.08. -31.08.2009 г.

3.

„Слънце”

с. Ботево

01.08. -31.08.2009 г.

4.

„Дечка Сюлемезова”

с.Веселиново

ще работи през целия

летен период с една

сборна група

5.

„Детелина”

с.Генерал Инзово

15.06. – 02.08.2009 г.

6.

с.Дражево

27.07. -21.08.2009 г.

7.

„Изворче”

с.Кабиле

27.07.-21.08.2009 г.

8.

„ Мики Маус”

с. Козарево

15.06. -24.07.2009 г.

9.

„Щурче”

с. Кукорево

17.08. -30.08.2009 г.

10.

„Люляче”

с. Крумово

01.07.-14.08.2009 г.

11.

„Звънче”

с. Маломир

01.08.-31.08.2009 г.

12.

„Усмивка”

с. Окоп

27.07.-26.08.2009 г.

13.

„Здравец”

с. Победа

27.07.-30.08.2009 г.

14.

„Роза”

с. Роза

ще работи през

целия летен период

15.

„Градина”

с. Скалица

01.08. -31.08.2009 г.

16.

„Кольо Тенев”

с. Тенево

15.06. -15.08.2009 г.

17.

„Валентина Терешкова”

с. Ханово

27.07.-31.08.2009 г.

 
Моят етнос, твоят етнос – заедно, към по-добро бъдеще
Петък, 26 Юни 2009г. 10:34ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  Основното училище „Св. Паисий Хилендарски” в с. Скалица, Община „Тунджа” спечели проект на тема „Моят етнос, твоят етнос – заедно, към по-добро бъдеще”.

Проектът е час от Програма 3 – Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства и е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Реализацията на проекта се осъществява с партньорството на Община „Тунджа” и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в с. Бояджик.

Проектът е насочен към осигуряване на оптимални условия, целящи създаване на оптимални условия и предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства в селата Скалица и Бояджик.

Ръководител на проекта е директора на училището в с. Скалица – Янка Мармарова-Кюкукова, а координатор  е Лалка Иванова – преподавател с същото училище.

Продължение...
 


Страница 573 от 594
Банер