Община Тунджа - Актуални новини
Честит 1 Май жители на Община Тунжа
Петък, 01 Май 2009г. 07:01ч.    PDF Печат Е-поща

  Уважаеми жители на община „Тунджа”,

 

Поздравявам Ви с Първи май - Деня на труда и на международната работническа солидарност.

Между големия християнски празник - Великден и предстоящия всенароден – Гергьовден, тази дата в календара носи непреходен общочовешки смисъл.

С пролетна енергия и празнично настроение Денят на труда ни връща към корените ни  и ни обръща към себе си, за да преосмислим човешкото си битие чрез съзидателен труд.

 Човешкото право на труд е свято и е начин  на пълноценен живот.

С чисти сърца и благороден разум, нека и днес се обърнем към себе си и  се поклоним вътре в себе си на силата, която ни прави творци. Само ние с едно променено отношение можем да преоткрием в този обикновен  ден истинския Празник на труда.

 

Честит да е всеки , който съгражда!

Благословен да е плодът на човешкия труд!

Георги Георгиев

Кмет на Община Тунджа

 
Тринадесет домуващи в ДСХ Болярско почиват на Кранево
Понеделник, 27 Април 2009г. 15:41ч.    PDF Печат Е-поща

t-27042009-1  В периода от 21.04.2009 г. до 30.04.2009 г. в  хотел „Централ” с.Кранево почиват 13 домуващи от Дом Стари хора „Христо Ботев” с.Болярско, община „Тунджа”. Почивката на домуващите е осигурена със съдействието на Социалното министерство по Национална програма „Осигуряване на възможности за активно стареене, пълноценно участие на пенсионерите в социалния живот и превенция на тяхното социално включване”.

В програмата са включени здравно – оздравителни мероприятия,

занимания по йога, физиотерапия, теренотерапия, аромотерапия. Културно–масовите мероприятия включват беседа за историята на гр. Балчик и екскурзия до града, музикална вечер, вечер на талантите и др.

 
Осемте основни училища са в списъка на средищните училища
Понеделник, 27 Април 2009г. 14:51ч.    PDF Печат Е-поща

Kukorevo  Община „Тунджа” е една от общините в страната с най – висок брой утвърдени средищни училища. С постановление № 84 от 6 април 2009 г. Министерският съвет прие списъка на средищните училища и финансовите правила за разходване на средствата за допълнителното им финансиране.

В списъка са включени осемте основни училища, предложени от общината и отговарящи на критериите за средищни с 993 броя ученици – ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Скалица, ОУ „Христо Ботев” с. Ботево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бояджик, ОУ   „Христо Ботев” с. Кукорево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Веселиново, ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Роза, ОУ „Васил Левски” с. Тенево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Дражево. На тези учебни заведения ще бъдат предоставени целево допълнителни средства извън единния разходен стандарт за издръжка на ученик за осигуряване на обучението на пътуващите ученици по два компонента. Освен целевите средства за транспортни разходи, с ПМС 84 се предоставят средства за целодневна организация на образователния процес и за столово хранене за пътуващи ученици от І до VІІІ клас в размер 474 лв. за едно дете за бюджетна година.

Общината очаква да получи допълнителни средства в размер на 222 306 лв., съобразно броя на пътуващите ученици, които в общината са 469. Това ще осигури допълнителни възможности да се обхванат всички ученици от осемте средищни училища в  целодневна организация на учебния ден, което ще подпомогне тяхната ефективна и пълноценна самоподготовка и участие в учебно-възпитателен процес. Община „Тунджа” въведе безплатно столово хранене за всички ученици в осемте срещни училища и втора закуска за учениците от двете начални училища при целодневна организация на образователния процес. Съвместно със Сдружението на директорите на учебно – възпитателни заведения са реализирани допълнителни механизми, насочени към осигуряването на целодневна организация на учебно – възпитателния процес и пълноценно ангажиране на свободното време на подрастващите посредством ресурса на извънкласните и извънучилищни дейности. С възможностите, които ПМС 84 предоставя, община „Тунджа” и учебните заведения на територията й ще получат изключително необходимата финансова подкрепа, която ще осигури по – пълноценното реализиране на последователната общинска политика в полза на подрастващите.

 
До 27 април е срока за състава на СИК
Понеделник, 27 Април 2009г. 14:36ч.    PDF Печат Е-поща

eup2009  До 27 април 2009 година е крайния срок договорен с политическите партии за представяне на предложения за състава на секционните комисии ( ръководители и членове), а община „Тунджа” в срок до 7 май 2009 година трябва да представи своите предложения за състава на секционните избирателни комисии на Районната избирателна комисия.

 
Община Тунджа ще съдейства за рокерския събор
Понеделник, 27 Април 2009г. 14:26ч.    PDF Печат Е-поща

rokers  Община „Тунджа” ще окаже пълно съдействие на Българска мотоциклетна асоциация и Мото клуб „Ездачите”  при организирането и провеждането  на Първото национално мототуристическо събиране, което ще се проведе в периода от 8 до 10 май 2009 година в местността „Бакаджик”, община „Тунджа”.

В рамките на подготовката ще бъдат извършени ремонтни дейности на пътната настилка и почистване на лесопарк „Бакаджик”.

 


Страница 572 от 579
Банер