Община Тунджа - Актуални новини
Решения за по-добър живот в селата на община Тунджа
Сряда, 28 Октомври 2009г. 10:14ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  Общинските съветници в “Тунджа” одобриха предложението на кмета на общината Георги Георгиев да се сключи договор за кредит с “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който общината да поеме дългосрочен дълг с цел реализацията на проект “Българското читалище – минало, настояще и бъдеще”.  Спечеленият от общината проект се финансира от Оперативна програма “Регионално развитие”. Максималният размер на дълга е 1 800 000 лв., а срокът за погасяване е до 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване без такса за това. Източниците за погасяване на главницата са чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ. Кредитът се обезпечава чрез учредяване на залог върху вземанията на община “Тунджа” по сключения договор с Управляващия орган на ОПРР и учредяване на залог върху собствените приходи на общината. При реализацията на този проект ще бъдат изцяло модернизирани и обновени 11 читалищни сгради в общината – единствените духовни центрове в малките населени места.

На преминалата вчера сесия в община “Тунджа”, общинският съвет даде съгласието си общината да кандидатства с инвестиционни предложения за още два проекта. По ОП “Регионално развитие” ще се кандидатства за финансиране на проект “Населените места в община Тунджа” – по-добро място за живот”, който предвижда изграждане, рехабилитация и възстановяване на зони за отдих и детски площадки, тротоари и алеи, както и осъществяване на мерки за повишаване сигурността на гражданите  по места. С второто инвестиционно предложение “Преустройство и разширение на съществуващата детска градина в с. Бояджик” общината ще кандидатства за финансиране по Проект “Красива България”. Неговата реализация ще позволи сформирането на още една група от 22 деца и ще допринесе за подобряване на условията за учебно-възпитателния процес на най-малките жители на с. Бояджик.

 
Обществено обсъждане за поемане на общински дълг по проект от фонд ФЛАГ
Понеделник, 26 Октомври 2009г. 17:18ч.    PDF Печат Е-поща

t-26102009-1  Под председателството на кмета на община “Тунджа” Георги Георгиев, днес в общината се проведе обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг с договор за общински заем за финансиране на проекта „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще”. За необходимите средства, под формата на кредит, ще се кандидатства пред фонд ФЛАГ.

Фонд ФЛАГ е създаден  от Министерски съвет като инструмент на държавна политика за регионално развитие с цел  осигуряване на паричен ресурс за общините при финансиране на одобрени проекти в рамките на оперативните програми на ЕС.

Във връзка с това е улеснен достъпът по ФЛАГ. С изменението на ЗОД, чл.19а, на общините е предоставена възможност директно да се обръщат към фонд ФЛАГ за кредитиране  по изпълнение на проекти и е опростено обезпечението на кредита: за главницата – учредяване на залог върху вземанията по  Договора за безвъзмездна финансова помощ, а за лихвите – учредяване на залог върху собствените приходи .

Продължение...
 
1475 именници в община Тунджа на Димитровден
Понеделник, 26 Октомври 2009г. 08:22ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  По данни от дирекция „Административно, информационно обслужване и човешки ресурси” 1475 жители на община “Тунджа” ще отбележат имен ден днес – Димитровден.

Честито на именниците: Димитър – 836, Димитрина – 66, Димитринка – 84, Димитра – 18, Димо – 127, Димка – 77, Драган – 5, Митко – 163, Митьо – 54, Митю – 13, Митра – 32.

 
Заместник-кметът на община “Тунджа” Пенчо Пенев прие днес кмета на община Сюлюоглу, Република Турция
Сряда, 21 Октомври 2009г. 17:27ч.    PDF Печат Е-поща

t-21102009-1  Заместник-кметът на община “Тунджа” Пенчо Пенев прие днес кмета на община Сюлюоглу, Република Турция Ерол Атик, придружаван от експертът по разработване на европейски проекти Ахмед Ер.

Срещата бе по желание на турския кмет.

Двете страни представиха социално-икономическите характеристики на общините, както и извършената до момента работа по европейски проекти.

Обсъдени бяха възможностите за бъдещо партньорство и разработване на съвместни проекти и програми.

 

 

t-21102009-2

 
На учебно посещение в Гърция по ЛИДЕР
Вторник, 20 Октомври 2009г. 10:16ч.    PDF Печат Е-поща

leader  От 20 до 23 октомври 2009 г. работна група от община “Тунджа”, водена от кмета на общината Георги Георгиев, ще бъде на учебно посещение в община Калабака, Република Гърция. Целта на посещението е обмяна на опит с екипа на местна инициативна група по разработването и прилагането на Стратегията за местно развитие, придобиване на практически знания по реализираните там местни дейности и проекти. Съгласно двустранно утвърдената програма, по време на посещението са предвидени срещи в офиса на МИГ в Калабака и презентации на програмите ЛИДЕР, в които участва МИГ, както и посещения на предприятия, съфинансирани от програма ЛИДЕР. Тунджанската работна група ще бъде приета от  кмета на община Калабака и кмета на община Пили, както и от  президента на търговско-промишлената палата на Трикала. Ще бъдат обсъдени възможностите и перспективите за бъдещо партньорство между  местната инициативна група на община Калабака и потенциалната МИГ на територията на община “Тунджа”.

В съставът на тунджанската делегация са заместник-кметът на общината Станчо Ставрев, екипът на проекта по подхода ЛИДЕР, представители на бизнеса, общински съветници, кметове на населени места.

На 3 юни 2009 г. кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев подписа договор с МЗХ и Разплащателната агенция за предоставянето на помощ по под-мярка 431-2 на Програмата за развитие на селските райони за изпълнението на представеният от общината проект “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община “Тунджа”. С това на практика в общината реално стартира подготовката за прилагането на ОС 4 ЛИДЕР от ПРСР 2007-2013 г. Проектът се реализира в течение на 20 месеца на основата на публично-частно партньорство на община “Тунджа” с кооперация “Единство” в с. Ботево и народно читалище “Просвета” в с. Тенево. Общият размер на одобрената финансова помощ по под-мярка 431-2 на ПРСС е в размер на 171 062 лева.

 


Страница 569 от 612
Банер