Община Тунджа - Актуални новини
Предприемат антикризисни мерки в Община Тунджа
Вторник, 14 Юли 2009г. 17:17ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  От 16 юли 2009 г. влиза в сила Заповед на кмета на община “Тунджа” Георги Георгиев относно предприемане на антикризисни мерки в работата на общината в изпълнение на ПМС от м. юни за ограничаване на нелихвените разходи за 2009 г. в бюджетните предприятия.

Заповедта е на база разработените от зам.-кметовете и директорите на дирекции планове за антикризисни мерки в отделните направления на общинската дейност главно в две посоки – прецизиране на разходите и оптимизиране на приходите. На среща със служителите от общинската администрация кметът Георгиев подчерта, че най-важното в тази обстановка е  да се насочи вниманието към запазване качеството на публичните услуги, които се предоставят на гражданите и нивото на социалната политика в областта на детските градини, образованието, работата с възрастните хора при минимум административни разходи.

Продължение...
 
Младежи от Община Тунджа на посещение в Руза
Вторник, 14 Юли 2009г. 15:18ч.    PDF Печат Е-поща

t-14072009-4  На посещение в гр. Руза, Московска област на Руската федерация, през месец юни тази година бе делегация от община „Тунджа”, в състава на която бяха включени представители на младежки и неправителствени организации.

Посещението се реализира по покана на администрацията на гр. Руза в съответствие с подписаното Споразумение за сътрудничество между Община „Тунджа” и Рузски административен район и във връзка с празниците, посветени на Дните на руската младеж.

Домакините от гр. Руза бяха подготвили за своите български приятели богата и съдържателна програма.

Делегацията, придружавана от представители на администрацията на Рузски административен район, посети Лужецкия манастир и Бородинското поле, където се поклони пред паметниците на загиналите в Отечествената война 1812 г. и във Великата отечествена война 1941–1945 г.

Продължение...
 
Самодейци от общината ще участват на Фестивала на народната носия в Рибарица
Вторник, 07 Юли 2009г. 07:11ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  Във Фестивала на народната носия  в Рибарица ще вземат участие два самодейни състава от община „Тунджа” - колективите на НЧ „Отец Паисий” село Завой и НЧ „Йордан Андонов” село Веселиново. Фестивалът ще се проведе в периода от 21 до 23 юли. Организатори са фондация "Българе", Министерството на финансите и кметство село Рибарица. Амбицията на организаторите е този първи по рода си фестивал да се утвърди като ежегодна проява. Целта е да бъдат съхранени и популяризирани народните традиции, а селището да се превърне в средище на българския фолклор.

В рамките на фестивала ще бъдат проведени поредица от конкурсни прояви. В категорията "Народни носии" са предвидени призове за най-красивата художествена носия и най-красива автентична носия. В конкурса за млади таланти, участниците ще бъдат оценявани за индивидуално и ансамблово надпяване и надсвирване. Останалите призове са в категориите надиграване, най-интересна карнавална маска и най-оригинален народен обичай. Наградният фонд на фестивала е 6000 лева.

 
Ще разискват стратегии за интеграция на малцинствата
Вторник, 07 Юли 2009г. 07:00ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2Консорциум Микрофонд организира семинар на 7, 8 и 9 юли 2009 г. в хотел „Дивеците” с. Ичера, Сливенска област. Темата на семинара е: „Междусекторно партньорство при разработване и прилагане на общински стратегии за интеграция на малцинствата със специален фокус върху ромите”. Целта на семинара е да се запознаят участниците с изискванията при актуализиране на общинските стратегии за интеграция на малцинствени уязвими групи.

Представители на Община „Тунджа” в семинара ще бъдат Марина Николова – Председател на сдружението на директори на училища  и директор на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Дражево и здравния медиатор на същото село - Катя Иванова. Участието на общинските представители е във връзка с реализирането на проекта „Създаване на подходяща среда за интегрирано обучение и спорт в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Дражево, Община „Тунджа”, който е по Праграма ФАР на Европейския съюз за Република България – Многогодишен проект „Подобряване на състоянието и интеграцията на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”.

Бюджетът на проекта е 201 820 евро, от които 185 00 евро са за изпълнение на строително-ремонтни дейности. Финансирането от общината е 5 % от посочената стойност, а 95 % са безвъзмездна финансова помощ по Програма ФАР към Министерството на финансите.

Специфичните цели на проекта ще бъдат постигнати чрез следните мерки: реконструкция на съществуващ киносалон в ученически физкултурен салон за нуждите на спортно-образователния процес; изграждане на пристройка към училищната сграда с лекарски кабинет, санитарни възли, котелно и складово помещения; ремонт на външи фасади и смяна на дограма.

 
Подписаха договор по проект "Равни възможности и независим живот чрез услугата „социален асистент"
Понеделник, 06 Юли 2009г. 13:54ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  Кметът на община „Тунджа” – Георги Георгиев подписа договор с Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Равни възможности и независим живот чрез услугата „социален асистент” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца и допустимите разходи за изпълнение на проекта възлиза на 98 467, 44 лева.

За периода от 01 юли до 31 август ще бъдат набрани 15 лица, които да се обучават за социални асистенти. Реалното време за обгрижване на 30-те нуждаещи се лица ще бъде 10 месеца, считано от 01 септември 2009 година.

Услугата ще бъде предоставена на възрастни хора над 60 години с над 90 % трайна неработоспособност с чужда помощ от селата: Кукорево, Безмер, Ботево, Бояджик, Дражево, Симеоново, Каравелово, Сламино, Окоп, Миладиновци, Завой и Тенево.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания, самотно живеещи хора и техните семейства чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.

 


Страница 565 от 588
Банер