Община Тунджа - Актуални новини
Споразумение за сътрудничество
Сряда, 19 Август 2009г. 15:10ч.    PDF Печат Е-поща

t-19082009-4  Споразумение за сътрудничество между Областен съвет на Български червен кръст – Ямбол и Общински младежки съвет “Тунджа” подписаха днес – 19 август 2009 г., директорът на ОС на БЧК инж. Митко Филипов и председателят на ОМС “Тунджа” Йордан Колев.

На подписването на Споразумението присъстваха председателят на Общински съвет “Тунджа” инж. Стратия Колев, общински съветници, кметът на с. Тенерал Инзоов Янка Лилова, председателят на общински съвет на читалищата “Тунджа” Нели Ройдева, зам. областният координатор на БМЧК Марияна Колева, членове на ръководствата на Младежкия съвет и БМЧК, служители на БЧК и община “Тунджа”, журналисти.

Целта на Споразумението е установяването на активни и ползотворни работни отношения, разширяване на връзките и обогатяване на опита при съвместната работа по проблемите на младите хора в община “Тунджа”, които са области от взаимен интерес.

Продължение...
 
106 години от Илинденско - Преображенското въстание
Сряда, 19 Август 2009г. 11:23ч.    PDF Печат Е-поща

t-19082009-1Днес - 19 август, в 12.00 ч., служители от общинска администрация “Тунджа” почетоха паметта на героите от Илинденско-Преображенското въстание с поднасяне на венец пред паметника на тракийските бежанци. Поводът е отбелязване на 106-тата годишнина от неговото избухване.

В словото си, изпълняващият длъжността кмет на община “Тунджа” Пенчо Пенев – зам.-кмет на общината, подчерта важността на въстанието, което е връхна точка в национално-освободителните борби на македонските и тракийски българи.

Той цитира думите на Христо Силянов, историограф на Илинденско-Преображенското въстание, който казва: ”Това бе гласът на първата клетва, положена преди десет години от Дамян Груев в Солун и израсла във всенародно съзаклятие: Безумно дързък боен зов към империята на султаните; Зов за братска помощ към освободените оттатък Рила и Родопите; Зов за човешко съчувствие и за правда към целия цивилизован свят...

t-19082009-1Тъкмо това обстоятелство, че въстанаха най-отдалечените от България и най-съседни до Гърция македонски краища, дойде да подчертае самородния български характер на движението против турската тирания... Въстанието в Битолско и Одринско беше масово. Целият народ се вдигна на крак и свърза съдбата си - живот, имот и чест - с изхода на борбата. Никое друго въстание на Балканите не струва в толкова късо време толкова много опустошения и невинни човешки жертви. В лицето на въстаналите македонци Турция виждаше най-завършеното въплощение на българското бунтарство. Ето защо Илинденският подвиг е не само най-висшата точка на борческо напрежение в Македония, но и изкупителна дан на общия български стремеж към свобода.” Въпреки своя неуспех, Илинденско-Преображенското въстание има огромно значение за тласъка на революционните борби. То показва на цялата европейска общественост, че поробеното население в Македония и Одринско не иска повече да търпи чуждестранното иго и че ще продължи и по-нататък своята борба до извоюването на националната си независимост.

t-19082009-1

 
Избран е изпълнител на строителен надзор по проект
Вторник, 18 Август 2009г. 12:43ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  Със заповед на изпълняващия длъжността кмет на община “Тунджа” Пенчо Пенев – зам.-кмет на общината, е определен изпълнителят на  обществена поръчка - „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по строителство при ремонт и обновяване на читалищата в Община „Тунджа”. Това е фирма ”АГРОВОДИНВЕСТ” ЕАД – Бургас.

Тази дейност е по проект, който се изпълнява в община “Тунджа”, финансиран по ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.  с договор  BG161PO001/1.1-01/2007/054 “Българското читалище - минало, настояще и бъдеще”.     

Проектът е на обща стойност 5 871 591,11 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ по ОП “Регионално развитие”.

 
С грижа за читалищата
Понеделник, 17 Август 2009г. 09:44ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  През тази седмица изпълняващият длъжността кмет на община “Тунджа” Пенчо Пенев – зам.-кмет на общината, ще изпрати писмо до министъра на културата Вежди Рашидов с искане за ръст от 12 бр. на субсидираната численост във функция „Култура”, за делегираната държавна дейност „Читалища”. 6 от тези бройки са за Фолклорен ансамбъл „Тунджа” и 6 -  за читалищата в общината. Писмото е във връзка с изпълнение на Решение № 670 на Министерския съвет от  6 август 2009 година за бюджетната процедура за 2010 година и с  разработването на показателите за субсидираните от държавата дейности, делегирани  на общините в областта на културата.

В мотивите за исканото увеличаване на числеността се отбелязва, че читалищата са единствени културни институти в населените места от селски тип и имат значителен принос за информационното и духовно развитие на населението. На територията на общината развиват дейност 40 читалища, които се обслужват от 36 субсидирани бройки. В 12 читалища субсидираната численост е по 0,5 бр., т.е. на непълен работен ден, което изключително затруднява изпълнението на предвидените по Закона за народните читалища дейности.

Въпреки финансовата и кадрова необезпеченост, читалищата на територията на община „Тунджа” многократно са доказвали своята жизнеспособност и активност. Наред с традиционната библиотечна и художествено-творческа дейност, читалищните настоятелства търсят и прилагат иновативни форми за утвърждаване на читалищата като информационно-културни центрове, партньор и медиатор в общуването между местната общност и различни институции. За своята многообразна културна дейност за съхраняване и разпространение на богатото фолклорно наследство, за ползотворната си работа с подрастващите и изграждането на хуманни ценности, колективите на читалищата от общината са носители на редица отличия от регионални, национални и международни фолклорни и културни фестивали, което е едно признание за дейността им.

 
Жътвата в общината вече приключи
Понеделник, 17 Август 2009г. 09:42ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  По данни на Общинска служба по земеделие “Тунджа”, жътвената кампания в община “Тунджа” вече приключи. Реколтирани са общо 325 584 дка площ, засята с пшеница и са  добити са 88 644 тона при среден добив 272 кг/дка. От реколтирана 75 417 дка площ, засята с ечемик, добивът е 22 128 тона. Средният добив от ечемик е 293 кг/дка.

През изминалата седмица са взети решения за раздаване на рентата и за нейния размер. И през тази година най-висок размер на рентата се очертава да се раздава в землището на с. Болярско, където ЗК “Тракия” и частният земеделски стопанин Стоян Люцканов са обявили рента по 90 кг/дка – 50 кг пшеница и 40 кг ечемик, като и по 1 л олио на декар арендована площ. В същото землище, фирма “Градус” ООД е приела решение да раздава по 80 кг/дка, в т.ч. 50 кг пшеница и 30 кг ечемик. По 60 кг/дка е рента , която ще бъде раздавана от ЗК “Единство”, с. Ботево.

До този момент най-ниска рента са получили арендодателите в района на селата Драма и Дражево, чийто арендатор “Кронос Агрохолдинг” ООД е предоставил по 40 кг/дка само ечемик. Фирмата предвижда в селата Маломир, Генерал Тошево и Генерал Инзово да раздаде по 50 кг/дка.

Очаква се в останалите населени места на община “Тунджа” рентата да бъде по 50 – 60 кг/дка за стопанската 2008/2009 г.

 


Страница 562 от 594
Банер