Община Тунджа - Актуални новини
Тринадесет домуващи в ДСХ Болярско почиват на Кранево
Понеделник, 27 Април 2009г. 15:41ч.    PDF Печат Е-поща

t-27042009-1  В периода от 21.04.2009 г. до 30.04.2009 г. в  хотел „Централ” с.Кранево почиват 13 домуващи от Дом Стари хора „Христо Ботев” с.Болярско, община „Тунджа”. Почивката на домуващите е осигурена със съдействието на Социалното министерство по Национална програма „Осигуряване на възможности за активно стареене, пълноценно участие на пенсионерите в социалния живот и превенция на тяхното социално включване”.

В програмата са включени здравно – оздравителни мероприятия,

занимания по йога, физиотерапия, теренотерапия, аромотерапия. Културно–масовите мероприятия включват беседа за историята на гр. Балчик и екскурзия до града, музикална вечер, вечер на талантите и др.

 
Осемте основни училища са в списъка на средищните училища
Понеделник, 27 Април 2009г. 14:51ч.    PDF Печат Е-поща

Kukorevo  Община „Тунджа” е една от общините в страната с най – висок брой утвърдени средищни училища. С постановление № 84 от 6 април 2009 г. Министерският съвет прие списъка на средищните училища и финансовите правила за разходване на средствата за допълнителното им финансиране.

В списъка са включени осемте основни училища, предложени от общината и отговарящи на критериите за средищни с 993 броя ученици – ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Скалица, ОУ „Христо Ботев” с. Ботево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бояджик, ОУ   „Христо Ботев” с. Кукорево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Веселиново, ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Роза, ОУ „Васил Левски” с. Тенево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Дражево. На тези учебни заведения ще бъдат предоставени целево допълнителни средства извън единния разходен стандарт за издръжка на ученик за осигуряване на обучението на пътуващите ученици по два компонента. Освен целевите средства за транспортни разходи, с ПМС 84 се предоставят средства за целодневна организация на образователния процес и за столово хранене за пътуващи ученици от І до VІІІ клас в размер 474 лв. за едно дете за бюджетна година.

Общината очаква да получи допълнителни средства в размер на 222 306 лв., съобразно броя на пътуващите ученици, които в общината са 469. Това ще осигури допълнителни възможности да се обхванат всички ученици от осемте средищни училища в  целодневна организация на учебния ден, което ще подпомогне тяхната ефективна и пълноценна самоподготовка и участие в учебно-възпитателен процес. Община „Тунджа” въведе безплатно столово хранене за всички ученици в осемте срещни училища и втора закуска за учениците от двете начални училища при целодневна организация на образователния процес. Съвместно със Сдружението на директорите на учебно – възпитателни заведения са реализирани допълнителни механизми, насочени към осигуряването на целодневна организация на учебно – възпитателния процес и пълноценно ангажиране на свободното време на подрастващите посредством ресурса на извънкласните и извънучилищни дейности. С възможностите, които ПМС 84 предоставя, община „Тунджа” и учебните заведения на територията й ще получат изключително необходимата финансова подкрепа, която ще осигури по – пълноценното реализиране на последователната общинска политика в полза на подрастващите.

 
До 27 април е срока за състава на СИК
Понеделник, 27 Април 2009г. 14:36ч.    PDF Печат Е-поща

eup2009  До 27 април 2009 година е крайния срок договорен с политическите партии за представяне на предложения за състава на секционните комисии ( ръководители и членове), а община „Тунджа” в срок до 7 май 2009 година трябва да представи своите предложения за състава на секционните избирателни комисии на Районната избирателна комисия.

 
Община Тунджа ще съдейства за рокерския събор
Понеделник, 27 Април 2009г. 14:26ч.    PDF Печат Е-поща

rokers  Община „Тунджа” ще окаже пълно съдействие на Българска мотоциклетна асоциация и Мото клуб „Ездачите”  при организирането и провеждането  на Първото национално мототуристическо събиране, което ще се проведе в периода от 8 до 10 май 2009 година в местността „Бакаджик”, община „Тунджа”.

В рамките на подготовката ще бъдат извършени ремонтни дейности на пътната настилка и почистване на лесопарк „Бакаджик”.

 
„Поезията като игра”
Петък, 24 Април 2009г. 14:30ч.    PDF Печат Е-поща

t-24042009-1„Поезията като игра” – под този надслов премина  творческа среща на поета Виктор Самуилов с отличените автори от общинския конкурс „Моето детство и бъдеще в долината на Тунджа”.

С реализацията на инициативата Община „Тунджа” отбелязва Международният ден на книгата и авторското право. В проявата се включиха директори на учебни заведения, учители, родители. Модератор на творческата среща бе писателят Христо Карастоянов. От името на ръководството на община „Тунджа” участниците поздрави заместник – кметът Станчо Ставрев.

В срещата участваха началникът на отдел „Други дейности по образованието” Димитър Димитров,  главните експерти „Култура” и „Образование” на община „Тунджа” Люба Митева и Нели Николова.

На литературния форум бяха представени сборникът с отличените творби от конкурса „Моето детство и бъдеще в долината на Тунджа”, проведен в рамките на Общинска детска асамблея „Тунджа – творчество и красота”, както и новият брой на вестник „Ботевче” -  издание на Основно училище „Христо Ботев”, с. Ботево. Модерният свят и традициите, тунджанското село, красотата на българския фолклор, природата и нейното съхраняване – това бяха само част от темите, които обсъждаха.

t-24042009-1Младите автори споделиха с Виктор Самуилов и Христо Карастоянов своите творчески търсения. Потърсиха и намериха отговор на поредицата от въпроси, свързани с написването и издаването на една книга.

Много посвещения с автографи раздадоха авторите на младите тунджански творци. С удовлетворение от творческата среща участниците си пожелаха преди всичко вдъхновение и следващи подобни форуми, на които да споделят своите произведения.

Младите поети и писатели останаха очаровани от непосредствената среща с творчеството на Виктор Самуилов и от непринудения и откровен разговор с Христо Карастоянов.

 Талантливите тунджански деца обсъждаха още с двамата автори  и ръководството на община „Тунджа” съвременното българско училище, съдържанието на учебниците, насилието, живота в българското село.

Поискаха срещи като тази да бъдат по – чести.

t-24042009-1Същото си пожелаха и директорите на учебни заведения, родителите. Община „Тунджа” и съорганизаторите в лицето на читалище „Зора” заявиха пълната си подкрепа в посока на организирането и провеждането на прояви от подобен характер. В края на срещата участниците се обединиха около тезата, че са необходими повече такива форуми за комуникация между младите хора и творците.

 


Страница 560 от 567
Банер