Община Тунджа - Актуални новини
Творческа седянка
Сряда, 29 Юли 2020г. 17:49ч.    PDF Печат Е-поща

01-0001На 27.07.2020 г., в с. Голям манастир, в местността „Църквичката" се проведе „Творческа седянка", на която присъстваха Женска певческа фолклорна група, учители, читатели .

Седянката имаше творчески характер и премина в приятелски разговори, песни и забавления. Проведоха се номинации за „Най-добър библиотекар", „Най-добър учител", „Славеев глас", „Вълшебни страници", „Рицар по душа". Номинираните бяха приятно изненадани и развълнувани от заслужените грамоти, в знак на благодарност за блестящи заслуги, за безкрайни мигове на щастие, топлота и море от вдъхновение.

Присъстващите отбелязаха и 90 годишен юбилей на Кънчо Гочев - дългогодишен учител, тясно свързан с читалищната дейност, театрални постановки и др., който смело може да се нарече будител. Кметът на село Голям манастир Славчо Иванов и Народно читалище „Напредък -1927" му пожелаха столетие, поднасяйки букет от благодарност за мъдростта и добротата към всички.

Продължение...
 
Първа копка по проект
Сряда, 29 Юли 2020г. 17:32ч.    PDF Печат Е-поща

00-0001На 29.07.2020 г., с официална церемония „Първа копка", в с. Роза стартираха строително-монтажните работи по проект „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община „Тунджа".

На церемонията присъстваха Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий, Нели Славова - председател на Общински съвет „Тунджа", Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа", общински съветници, Илиян Анастасов- началник на РУ „Тунджа", Марко Стоянов- кмет на село Роза и други кметове на населени места, както и представители на строителните фирми.

Чаровни деца от село Роза се включиха в събитието, посрещайки гостите с пита и сол по стар български обичай.

Водосвет за здраве и успешна работа отслужи Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий в съслужение с отец Жельо.

Приветствие към присъстващите отправи Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа" и представи предвидените дейности по проекта. Първата копка за изграждане на улица „Васил Левски" в село Роза направиха заедно кметът на община „Тунджа" Георги Георгиев, инж. Стоян Проданов- представител на „Технострой- инженеринг 99" АД и кметът на село Роза Марко Стоянов.

Проектът се изпълнява по административен договор № BG06RDNP001-7.001-0019-C01 от 22.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ, „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях".

Дейностите по проекта включват:

1. Изпълнение на инвестиционен проект „Изграждане на ул. „Васил Левски" от о.т.190 до о.т.532, с. Роза", който включва дейности за изграждане на нови улично платно и тротоарни настилки. Сключен е договор с изпълнител „ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД за изпълнение на СМР:

-СМР за изграждане на 5 151 кв. м. улично платно;

-СМР за изграждане на 2 085 кв. м. тротоарни настилки;

2. Основен ремонт/ рехабилитация на ул. „Търговска" от о. т. 9 до о. т. 130 село Бояджик. Сключен е договор с изпълнител „ТРЕЙС-БГ" ЕАД за изпълнение на:

-СМР за рехабилитация на 5 761,6 кв. м. улично платно;

-СМР за изграждане на 2 357,7 кв. м. тротоарни настилки;

3. Основен ремонт/ рехабилитация на ул. „Георги Дражев" от о. т. 22 до о. т. 132 село Веселиново

Сключен е договор с изпълнител „Технопътстрой" ЕООД за изпълнение на:

-СМР за рехабилитация на 5 899,6 кв. м. улично платно;

-СМР за изграждане на 1 587,6 кв. м. тротоарни настилки.

Включени са и дейности по авторски и строителен надзор на СМР, както и консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект.

Обща стойност на проекта – 1 091 920,02 лв., от които 1 087 405,78 лв. европейско финансиране.

00-000200-000300-000400-000600-000500-0007

 
Нови поректни предложения пред МИГ - Тунджа
Понеделник, 27 Юли 2020г. 15:10ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newПрез изминалата седмица община „Тунджа" внесе две проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.218 - МИГ – Тунджа - Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни".

Проектното предложение „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции на територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалища - потенциал за ревитализация на селските общности" е на стойност 29 108.23 лева и е насочено към народните читалища. Територията на МИГ „Тунджа", която съвпада с териториалния обхват на община „Тунджа". Реализацията на настоящото проектно предложение има за цел, чрез подкрепа за дейността на народните читалища, да подпомогне провеждането на местни празници, обичаи и традиции; да се популяризира местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа, което да бъде основа за ревитализация на местните общности. В рамките на проекта е предвидено закупуване на народни носии и разработването на 5 кулинарни маршрута и печатно издание „Кулинарни пътешествия по долината на Тунджа", който ще популяризира местното наследство, изделия и храни.

Продължение...
 
Десет години танцов състав „Усмивка“
Понеделник, 20 Юли 2020г. 17:16ч.    PDF Печат Е-поща

1На 18.07.2020 г., с празничен концерт бяха отбелязани 10 години от създаването на танцов състав „Усмивка" при Народно читалище „Светлина-1929", село Роза, община „Тунджа".

На празника присъстваха Нели Славова- председател на Общински съвет „Тунджа", Станчо Ставрев- заместник-кмет на община „Тунджа", Марко Стоянов- кмет на село Роза, Нели Ройдева- председател на Сдружение с нестопанска цел „Читалища с бъдеще 2012", много жители и гости на селото. Приветствия за отношението към българския фолклор отправиха Нели Славова и Станчо Ставрев, който връчи поздравителен адрес от кмета на община „Тунджа" Георги Георгиев.

Продължение...
 
Търгове в община Тунджа на 29 юли 2020
Понеделник, 13 Юли 2020г. 16:48ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newТъргове са обявени със заповед на кмета на община Тунджа на 29 юли 2020 година. Повече информация за тях можете да намерите от следната връзка

Търгове - 29 юли 2020

 


Страница 4 от 617