Община Тунджа - Актуални новини
Клубовете на пенсионера – среда за социализация и платформа за доставка на интегрирани социални услуги за възрастни хора
Понеделник, 31 Август 2020г. 16:55ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newОт 01.09.2020 г. стартира изпълнението на Дейност 4 от проект „Социална платформа "Тунджа"– възможности за активно включване в малките населени места от селски тип", по процедура на МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост", BG05M9OP001-2.077 с финансовата подкрепа на ОП РЧР2014-2020.

Тя предвижда подобряване на социализиращата среда в клубовете на пенсионера, разкрити на територията на община „Тунджа", което включва закупуване на еднотипно оборудване за изграждане на кътове за трудотерапия и сключване на трудови договори със „социални сътрудници" на 4 часова заетост.

Продължение...
 
„Топъл обяд в условията на извънредна ситуация“ продължава в община „Тунджа“
Понеделник, 31 Август 2020г. 16:51ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newНа 27.08.2020 г. Община „Тунджа" внесе искане за удължаване срока на проект „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация в Община „Тунджа" до 31.10.2020 г. Това ще е третото по ред анексиране на Договора между Община „Тунджа" и Агенцията за социално подпомагане.

Капацитетът на проекта е 170 места, но от началото на неговото стартиране през м. май 2020 г. до края на м. август, топъл обяд и подкрепа в домашна среда са получили 198 лица от рискови общности, живеещи на територията на 16 населени места.

Продължение...
 
Пленер на тема „Приказни светове“
Понеделник, 24 Август 2020г. 09:27ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newНа 20 и 21 август 2020 г. с. Козарево, община „Тунджа" беше домакин на пленер „Приказни светове". Пленерът се провежда във връзка с реализацията на Дейност 1 „ Общински център за иновации и детско развитие „Тунджа". Допълнителна работа с деца от маргинализирани групи, включително през летните месеци", по проект „Пъстра палитра-иновации за приобщаване" с Регистрационен номер на договора BG05M2OP001-3.014-0003-C01, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез водено от общностите местно развитие BG05M2OP001-3.014 „МИГ–Тунджа – мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места".

Продължение...
 
В памет на тракийските бежанци
Събота, 22 Август 2020г. 05:42ч.    PDF Печат Е-поща

00-0001На 21.08.2020 г., от 10.30 часа, на площад „Тракия" в село Генерал Инзово, бяха отбелязани 15 години от издигането на паметника на тракийските бежанци и 95 години от заселването им в с. Генерал Инзово. Организатор на събитието е Тракийското дружество „Капитан Петко войвода" в село Генерал Инзово.

На него присъстваха Нели Славова- председател на Общински съвет „Тунджа", Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа", Станчо Ставрев- заместник-кмет на общината, общински съветници, Мартин Енев- кмет на село Генерал Инзово, Михаил Вълов- председател на Дружество „Тракия" гр. Ямбол, както и жители на селото.

Продължение...
 
Дискусия „Младо село“ в община „Тунджа“
Петък, 14 Август 2020г. 15:59ч.    PDF Печат Е-поща

1На 12 август 2020 г. в община „Тунджа" се проведе дискусия на тема „Младо село", организирана по случай Международния ден на младежта, както и по повод печатното издание на Сдружение „Център за европейски инициативи" „Младо село", издадено с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта 2016-2020, представящо шест истории на млади хора от община „Тунджа".

В дискусията взеха участие Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа", Станчо Ставрев- заместник-кмет на общината, директори на Дирекции в община „Тунджа"и младежи от различни населени места на нейната територия.

Продължение...
 


Страница 4 от 619