По сигнал на тунджански кметове „Електроразпределение Юг“ предприе мерки срещу зачестилите прекъсвания на тока
Вторник, 24 Август 2021г. 16:08ч.    Печат

1По сигнал на кметовете на четири тунджански села за значителен брой изключвания на електроподаването в техните села, при областния управител беше проведена среща с представители на „Електроразпределение Юг" към група EVN, на която присъстваха и зам.-кметът на община „Тунджа" Светозар Грозев и директорът на „Отбранително-мобилизационна подготовка, обществен ред и сигурност" в общината Владимир Стоев.

Кметовете на селата Дражево, Кабиле, Хаджидимитрово и Безмер представиха проблема и сигнализираха за изключително затруднената комуникация с дружеството при подаване на сигнал за повреда.

От страна на „Електроразпределение Юг" присъстваха Никола Стойчев – ръководител на диспечерския център, Румен Кючуков – ръководител на клиентските енергоцентрове на дружеството, Венелин Варналийски от КЕЦ – Ямбол и Крум Косев от отдел „Комуникации".

От „Електроразпределение Юг" уточниха, че в периода 2-20 август са регистрирали значителен брой изключвания по двата електропровода, които захранват четирите села. Проблемът се дължи на птици, които кацат по стълбовете край регионалното сметище, а мерките, които са предприети са краткосрочни и дългосрочни. Още след предишната среща през март с кметовете на засегнатите села, са монтирани близо 100 изолации, а на 19 и 20 са извършени ремонтни дейности за обезопасяване и пренасочване към алтернативни изводи, за да намалят смущенията в селата. Кметовете на тунджанските села отчетоха, че изключванията значително са намалели.

Дългосрочните мерки са планирани за есента и пролетта на следващата година, като се предвижда да се подменят изолациите по стълбовете, където основно кацат птиците, с по-ефективни.

Владимир Стоев настоя дежурните в общините да имат пряк телефон за връзка с дружеството, защото при нужда комуникацията е много затруднена и се бави и се налага да звънят на тел. 112.

Кметовете на Дражево и Безмер поставиха и въпроса за проблемни стълбове и трафопост, които са опасни и за които са сигнализирали отдавна. Те получиха уверение, че утре при тях ще отиде ремонтна група.

Областният управител Георги Чалъков настоя дружеството да предостави информация за инвестиционната си програма за тази и следващата година на територията на област Ямбол.

 

 

23