Ученически спортни игри по тенис на маса
Понеделник, 10 Декември 2018г. 17:06ч.    Печат
00-001
00-001
00-001

На 7 декември 2018 г., в сградата на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий", с. Веселиново, се проведоха общинските ученически спортни игри по тенис на маса.

Игрите са включени в Общинския спортен календар на община „Тунджа" и са етап от Националния спортен календар на Министерство на образованието и науката за 2018/2019 учебна година.

Участие взеха отбори от училищата в селата Веселиново, Кукорево, Скалица и Дражево.

Състезателите бяха разпределени в три възрастови групи:

 І група - ученици от V – VІІ клас;

 ІІ група - ученици от VІІІ – Х клас;

 III група – юноши от XI-XII клас.

След оспорваните и заредени с висок емоционален градус срещи, се получи следното класиране на отборите в отделните възрастови групи:

Момичета V – VІІ клас

І-во място - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Веселиново;

ІІ- ро място – ОУ „Христо Ботев", с. Кукорево;

Момчета V – VІІ клас

І-во място - СУ „Св. Паисий Хилендарски", с. Скалица;

ІІ-ро място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Веселиново;

ІІІ-то място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Дражево;

IV-то място – ОУ „Христо Ботев", с. Кукорево;

Момичета VІІІ – X клас

І-во място - СУ „Св. Паисий Хилендарски", с. Скалица;

Момчета VІІІ – X клас

І-во място - СУ „Св. Паисий Хилендарски", с. Скалица;

Юноши XI – XII клас

I-во място - СУ „Св. Паисий Хилендарски", с. Скалица.

Всички отбори получиха купи, грамоти и награди, осигурени от община „Тунджа".

В областния кръг на ученическите спортни игри по тенис на маса, община „Тунджа" ще бъде представена от отборите, заели първите места в отделните възрастови групи.