Представиха проект “Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево” в Тенево
Четвъртък, 21 Май 2009г. 14:26ч.    Печат
t-21052009-14
t-21052009-14
t-21052009-14
t-21052009-14

  В залата на читалище "Просвета" с. Тенево пред жителите на населеното място бе представен проект “Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево”, Община Тунджа”, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България”, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013".

Участие в срещата взеха кмета на Община Тунджа Георги Георгиев, заместник кмета инж. Мариета Сивкова, представители на Обеднинение "Тенево" Митко Станков, Любка Костова и експерти, Иван Георгиев - директор на В и К ЕООД - Ямбол, асоцииран партньор по проекта.

Залата се оказа малка да побере всички жители на с. Тенево, желаещи да се запознаят с най-големия инфраструктурен проект на Община Тунджа, който ще се реализира на територията на населеното място в което живеят.

Кметът на Община Тунджа представи накратко направеното от започването на проекта, какво предстои в най-скоро време да бъде направено по реализацията му. Инж. Мариета Сивкова, заместник кмет на общината в мултимедийна презентация запозна жителите на Тенево с основните и специфични цели на проекта, дейностите по неговата реализация и очакваните резултати и ползи за жителите на селото и околната среда. Бе представен и екипа на Обединение "Тенево", който е отговорен за дейностите по управление и координация на изпълненнието на проекта, както и г-жа Любка Костова - ръководител на проекта.

Кметът на Община Тунджа Георги Георгиев и представителите на Обденение "Тенево" отговориха на многобройните въпроси на жителите на селото, свързани с реализацията на този мащабен инфраструктурен проект.

Повече информация за проекта е налична в Регистъра на проекти от следната връзка - Проект "Изграждане на канализациона мрежа и ПСОВ, с.Тенево"