Представиха проект “Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево" пред медиите
Четвъртък, 21 Май 2009г. 11:51ч.    Печат
t-21052009-8
t-21052009-8
t-21052009-8

  Днес в заседателната зала на втория етаж в сградата на Община Тунджа се състоя пресконференция с местни и регионални медии на която бе представен проект “Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево”, Община Тунджа”, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България”, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013".

Участие в срещата взеха кмета на Община Тунджа Георги Георгиев, заместник кмета инж. Мариета Сивкова, представители на Обеднинение "Тенево" Митко Станков, Любка Костова и експерти, Иван Георгиев - директор на В и К ЕООД - Ямбол, асоцииран партньор по проекта.

Кметът на Община Тунджа откри пресконференцията, представи накратко развитието на проекта от неговото създаване, одобрение, подписване на договора и реализираните дейности до момента, както и какво предстои да се извърши по проекта.

Инж. Мариета Сивкова, заместник кмет на Община Тунджа представи мултимедийна презентация на проекта. Присъстващите представители на местни и регионални медии се запознаха с основните цели на проекта, дейностите, които ще се извършат за неговата реализация и очакваните резултати и ползи за жителите на проекта.

Г-н Митко Станков представи Обедение "Тенево" спечелило обществената поръчка за управление и координация на изпълнението на проекта, което ще бъде отоговорно за цялостаната реализация и успешното приключване този мащабен за Община Тунджа и Област Ямбол инфраструктурен проект.

Обеднинение "Тенево" е консорциум от три фирми, специализирани в управлението и реализирането на такива големи проекти. Една от фирмите в този консорциум е ХПК България ЕООД, дъщерна фирма на немската HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG, една от 5-те водещи консултантски фирми в областта на опазването на околната среда в Германия и сред първите 10 в Европейския съюз. Управител на фирмата е Любка Костова, която е и ръководител на проекта за изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Тенево.

Повече информация за проекта е налична в Регистъра на проекти от следната връзка - Проект "Изграждане на канализациона мрежа и ПСОВ, с.Тенево"