Община Тунджа - Актуални новини
Стипендии за талантливите деца на „Тунджа“
Сряда, 17 Април 2019г. 17:52ч.    PDF Печат Е-поща

01-001За пореден път, на 17 април 2019 година, в навечерието на своя празник община „Тунджа" удостои със стипендии и еднократно финансово стимулиране ученици и студенти постигнали високи резултати в образованието и спорта.

„.. Връчването на днешните стипендии и еднократно финансово стимулиране са поредното доказателство, че в нашата община растат отговорни и умни млади хора, които се стремят към по-високо образование и вярвам, че знанията, които те усвояват ще се върнат стократно на общината, на България...", с тези думи се обърна към присъстващите ученици, студенти, учители и родители кметът на община „Тунджа" Георги Георгиев.

След приветствените думи на кмета на общината, започна и най-вълнуващата част - връчването на стипендиите и еднократното финансово стимулиране на отличените ученици и студенти.

На настоящата, първа за 2019 г. сесия, бяха удостоени 69 млади хора от община „Тунджа", както следва:

1. С едногодишна стипендия за студент в размер на 100 /сто/ лева месечно, считано от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.:

1. 1. Мартин Атанасов Атанасов – с. Межда, община „Тунджа", студент в Аграрен университет, гр. Пловдив, специалност „Растителна защита" – І курс;

Продължение...
 
Музикално-поетичен спектакъл в Овчи кладенец
Сряда, 17 Април 2019г. 17:08ч.    PDF Печат Е-поща

00-001Музикално-поетичен спектакъл с поезията на Иванка Тонева и Илко Капелев се проведе в с. Овчи кладенец, община „Тунджа". Той даде вълнуващо начало на Тунджанските литературни дни - част от проявите, посветени на Деня на община „Тунджа" – 22 април.

През годините, по традиция, селото многократно е домакин на подобни събития, но тази среща успя да разчупи утвърдените формати на провежданите литературни вечери.

В уютната атмосфера на Пенсионерския клуб, поздрав към всички бе изпълнението на Мъжката певческа група „Дядо пее". След тях, на фона на тихия, но прочувствен звук на кавала, поетесите Ваня Велева и Таня Хаджидимитрова рецитираха стихове на Иванка Тонева и Илко Капелев, а авторите също представиха свои произведения.

Продължение...
 
Одобрен проект за над 1 млн. лв.
Понеделник, 15 Април 2019г. 17:44ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha municipality_2Община „Тунджа" е одобрена за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 с проектно предложение „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община „Тунджа", по процедура чрез подбор Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" .

Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 168 242.43 лв.

Продължение...
 
Програма за празника на община „Тунджа”
Понеделник, 08 Април 2019г. 16:48ч.    PDF Печат Е-поща

pokana 2019-3В периода от 12 до 22 април ще бъдат проведени празнични прояви, посветени на Деня на общината 22 април – Международен ден на Земята.

Празничните прояви започват с организираният от община „Тунджа" и авиобаза Безмер велопоход, посветен на Деня на авиацията и космонавтиката, както и с празника за децата от детските градини „Водим бъдещето за ръка".

В рамките на тунджански театрални дни Драматичен театър „Невена Коканова" ще гостува с пиесата „Юнаци с умни калпаци", а самодейните театрални групи на селата Безмер и Маломир ще представят своите постановки пред публиката на други населени места. За най-малките зрители- децата, ще бъдат изнесени представления на Държавен куклен театър – Москва, Русия- „Снежната кралица", театър „Карлсон"- „Карлсон, който живее на покрива", Държавен куклен театър- Габрово ще гостува с представлението „Снежанка и седемте джуджета".

Продължение...
 
Ново оборудване за социалните услуги на община „Тунджа“
Понеделник, 08 Април 2019г. 16:34ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newОбщина „Тунджа" внесе във Фонд „Социална закрила" проектно предложение „Обновяване и модернизиране на кухненското оборудване в Дом стари хора и „Домашен социален патронаж" с. Болярско, община „Тунджа".

По проекта ще се осигури подходящо професионално кухненско обзавеждане и оборудване, което ще създаде условия за ергономичен работен процес, подготовка и предлагане на храна с добри вкусови качества, при намалени режийни разходи с цел подобряване качеството на предлаганите социални услуги в специализираната институция и в общността.

Продължение...
 


Страница 1 от 575
Банер