Услуги предоставяни от община Тунджа
PDF Печат Е-поща

Таксите за предоставяне на административни услуги могат да бъдат заплатени по един от следните начини:

В брой:

Информационен център на Община „Тунджа", ет.1, пл. „Освобождение" № 1 /гише каса „МДТ" или гише каса „Услуги"/

По банков път:

Банка: Интернешънъл Асет Банк-АД, клон - Ямбол

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG39IABG70948400438000

Важно: При плащане по банков път задължително в основание за плащане записвайте данъка или административната услуга за която плащате, трите имена на заявителя за физически лица; име и БУЛСТАТ за юридически лица;

Вид местен данък или услуга

Код за вид плащане

Данък върху недвижими имоти

44 21 00

Данък върху превозните средства

44 23 00

Такса битови отпадъци

44 24 00

Данък за придобиване на имущество

44 25 00

Административни услуги

44 80 07

Технически услуги

44 80 90

Други общински такси

44 80 90


На ПОС-терминално устройство:

Информационен център на Община „Тунджа", ет.1, пл. „Освобождение" № 1 /гише каса „МДТ" или гише каса „Услуги"/

Приложения:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ <ИЗТЕГЛИ>

ПРОТОКОЛ ЗА УСТНО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА <ИЗТЕГЛИ>

 

Уважаеми Нотариуси,

във връзка с изпълнение на изискванията на чл.51, ал.2 от ЗМДТ, Ви информираме че информацията за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, следва да изпращате на електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или чрез Системата за сигурно е-Връчване https://edelivery.egov.bg 

 

 
Банер