Декларации по ЗПУКИ
Четвъртък, 25 Февруари 2016г. 13:29ч.    PDF Печат Е-поща

Декларации по от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

Декларация по чл.12, т. 1  във връзка с чл.5 от ЗПУКИ - кметове

Декларация по чл.12, т. 2  във връзка с чл.14 от ЗПУКИ - кметове

Декларация по чл.12, т. 1  във връзка с чл.5 от ЗПУКИ - общински съветници

Декларация по чл.12, т. 2  във връзка с чл.14 от ЗПУКИ - общински съветници

Декларация по чл.12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ - общинска администрация

Декларация по чл.12, т. 1  във връзка с чл.5 от ЗПУКИ - кметове

Декларация по чл.12, т. 2  във връзка с чл.14 от ЗПУКИ - кметове

Декларация по чл.12, т. 1  във връзка с чл.5 от ЗПУКИ - общински съветници

Декларация по чл.12, т. 2  във връзка с чл.14 от ЗПУКИ - общински съветници

Декларация по чл.12, т. 2 от ЗПУКИ - общинска администрация

2017

Декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

 

 

 

 
Банер