Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
41 Разяснения по ОП „Изграждане на обслужваща сграда в спортен комплекс в УПИ ІІ, кв. 43, с. Кабиле” 1192
42 Публична покана с предмет: „Извършване на ремонт включващ: покривни работи,подмяна на дограма и довършителни работи...." 1156
43 Публична покана с предмет: „Извършване на ремонт включващ: покривни работи,подмяна на дограма и довършителни работи на административни сгради /кметства/ и селски здравни служби на територията на община „Тунджа” 1060
44 ОП „Отводняване на улици „ Лазар Дечев” / от о.т.28 до о.т.2/ и ул.„ Дечо Йорданов”....." 1349
45 Информация за оповестени ценови оферти по обществена порърчка 1199
46 Отварят ценови оферти по проект „Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения от община Тунджа” 1023
47 ОП „Изграждане на обслужваща сграда в спортен комплекс в УПИ ІІ, кв. 43, с. Кабиле” 1325
48 Отваряне на оферти по ОП „Реконструкция и модернизация на детски и учебни заведения от общинската образователна инфраструктура в „Тунджа” 1067
49 ОП „Избор на кредитна институция - банка за предоставяне на дългосрочен кредит овърдрафт за нуждите на Община „Тунджа” 1140
50 Отваряне на ценови оферти за ОП „Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители” 1086
51 Разяснения по ОП „Упражняване на строителен надзор, по време на строителството на общински строежи..." 1060
52 Разяснения по ОП „Реконструкция и модернизация на детски и учебни заведения от общинската образователна инфраструктура в „Тунджа” 1085
53 Публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор, по време на строителството на общински строежи по обособени позиции, както следва 1118
54 Отваряне на оферти на 8 април 2014 1198
55 ОП „Благоустрояване на площад, находящ се в УПИ VІI, кв.18 по ПУП на с. Генерал Тошево, община „Тунджа” 1278
56 Отваряне оферти по ОП „Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители” 1050
57 ОП „Охранителна услуга" по обособени позиции... 1139
58 Разяснения по ОП „Изграждане на площадки за игра в селата Завой и Бояджик” 1134
59 ОП „Реконструкция и модернизация на детски и учебни заведения от общинската образователна инфраструктура в „Тунджа" 1182
60 ОП „Транспортна услуга - обществен превоз на пътници на територията на Република България и извън нея за нуждите на Община „Тунджа” 1151
 
Страница 3 от 12
Банер