Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
221 Заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране 2331
222 Нова обществена поръчка стартира на 5 август 2482
223 Обществена поръчка текущо и зимно поддържане 2184
224 Разглеждат и класират ценовите оферти за доставка на горива 2185
225 Обществена поръчка за доставка на течни и твърди горива 2123
226 Обществена поръчка "Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на ........ 2822
227 Определени изпълнителите на обществена поръчка „Ремонт и обновяване на читалища в община ''Тунджа'' 2819
228 Обществена поръчка за доставка и монтаж на оборудване 2627
229 Обществена поръчка оборудване читалища 2791
230 Обществена поръчка строителен надзор читалища 2821
231 Обществена поръчка ремонт читалища 2624
232 Обществена поръчка за доставка на горива 2833
233 Комисия за избор на надзор в строителството 2331
234 Обява за обществена поръчка - строителство 2948
235 Обявление за малка обществена поръчка - надзор 2539
236 Обявление за малка обществена поръчка 2573
237 Обществена поръчка - Язовир Челник 2206
 
Страница 12 от 12
Банер