Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
21 Публична покана с предмет: „„Комплексно почистване на административната сграда на Община „Тунджа” ID 9032154 1282
22 Публична покана с предмет: „Подмяна на дограма и боядисване на фасади на ОУ „Паисий Хилендарски”, с. Скалица" ID 9032114 1155
23 Публична покана с предмет: „Текущ ремонт на улични и тротоарни настилки в населени места на община „Тунджа” ID 9032115 1092
24 Заповед № РД 0764 / 17.07.2014 1316
25 Съобщение за отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет: „Поддържане /текущо и зимно/ и текущ ремонт на ОПМ на Община „Тунджа” 967
26 Открита процедура с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа” 1376
27 Публична покана с предмет:„Текущ ремонт на улични и тротоарни настилки в населени места на община „Тунджа” 1142
28 Публична покана с предмет: „Комплексно почистване на административната сграда на Община „Тунджа” находяща се в гр. Ямбол, пл. “Освобождение “ № 1” 1197
29 Публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на общински строеж: „Основен ремонт на път JAM 2089-І етап от км 3+650 до км 3+840; км 4+110 до км 4+300; км 4+850 до км 6+320” 1025
30 Oткрита процедура с предмет: „Доставка на нов багер - ескаватор с челен товарач за нуждите на община „Тунджа” 1178
31 Открита процедура с предмет: „Комплексна доставка на твърди горива за бюджетните учреждения на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2014/2015" 1010
32 Публична покана с предмет: „Поддържане/текущо и зимно/ и текущ ремонт на ОПМ на община "Тунджа” 1081
33 Публична покана с предмет: „Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и довършителни работи на селски здравни служби на територията на община „Тунджа” 1090
34 Публична покана с предмет: „Подмяна на дограма и боядисване на фасади на ОУ „Паисий Хилендарски”, находящо се в с. Скалица” 1165
35 Документация с предмет: „Ремонт на покриви на общински сгради, находящи се на територията на Община „Тунджа” 1143
36 Обществена поръчка „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско”, Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, „Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и..." 1113
37 Публична покана с предмет: „Подмяна на дограма и довършителни работи на читалищни сгради и селски здравни служби на територията на община „Тунджа”, 1238
38 Дкументация за ОП с предмет: „Основен ремонт на път JAM 2089 - І етап от км.3+650 до км.3+840;км.4+110 до км.4+300;км.4+850 до км.6+320” 1212
39 Отваряне на оферти 1189
40 Отварят ценови оферти 1343
 
Страница 2 от 12
Банер