Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
181 На 22 юни изтича срок за подаване на ценови оферти 1703
182 Изтича срок подаване на оферти по обществена поръчка днес 1651
183 Публична покана за обществена поръчкка 2012
184 Публична покана за обществена поръчка 1668
185 Отваряне на оферти по проект утре 1601
186 Публична покана за обществена поръчка за доставка на канцеларски материали 1878
187 Въпроси и отговори по открита процедура за възлагане на обществена поръчка 1618
188 Отвориха постъпилите оферти за канализацията на Тенево 1788
189 Отваряне на оферти утре, 22 май 1688
190 Отговори на въпроси по обществена поръчка за канализационна мрежа с. Тенево 1727
191 Публична покана 1839
192 Днес изтича срок за подаване на оферти 1595
193 Обществена поръчка с предмет "Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013.." 1577
194 Публична покана 2076
195 Документация обществена поръчка канализация Тенево 2318
196 Обществена поръчка за изграждане на канализацията в Теневво 2484
197 Отваряне на ценовите оферти за доставка на готова храна на 30 март 1844
198 Обявление за обществена поръчка 2271
199 Открита процедура по реда на НВМОП 1948
200 Обява за обществена поръчка 2086
 
Страница 10 от 12
Банер