Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
181 На 22 юни изтича срок за подаване на ценови оферти 1714
182 Изтича срок подаване на оферти по обществена поръчка днес 1663
183 Публична покана за обществена поръчкка 2029
184 Публична покана за обществена поръчка 1683
185 Отваряне на оферти по проект утре 1618
186 Публична покана за обществена поръчка за доставка на канцеларски материали 1888
187 Въпроси и отговори по открита процедура за възлагане на обществена поръчка 1632
188 Отвориха постъпилите оферти за канализацията на Тенево 1798
189 Отваряне на оферти утре, 22 май 1701
190 Отговори на въпроси по обществена поръчка за канализационна мрежа с. Тенево 1736
191 Публична покана 1850
192 Днес изтича срок за подаване на оферти 1606
193 Обществена поръчка с предмет "Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013.." 1587
194 Публична покана 2084
195 Документация обществена поръчка канализация Тенево 2329
196 Обществена поръчка за изграждане на канализацията в Теневво 2499
197 Отваряне на ценовите оферти за доставка на готова храна на 30 март 1859
198 Обявление за обществена поръчка 2281
199 Открита процедура по реда на НВМОП 1957
200 Обява за обществена поръчка 2097
 
Страница 10 от 12
Банер