Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
181 На 22 юни изтича срок за подаване на ценови оферти 1783
182 Изтича срок подаване на оферти по обществена поръчка днес 1733
183 Публична покана за обществена поръчкка 2091
184 Публична покана за обществена поръчка 1782
185 Отваряне на оферти по проект утре 1683
186 Публична покана за обществена поръчка за доставка на канцеларски материали 1984
187 Въпроси и отговори по открита процедура за възлагане на обществена поръчка 1717
188 Отвориха постъпилите оферти за канализацията на Тенево 1870
189 Отваряне на оферти утре, 22 май 1774
190 Отговори на въпроси по обществена поръчка за канализационна мрежа с. Тенево 1802
191 Публична покана 1915
192 Днес изтича срок за подаване на оферти 1678
193 Обществена поръчка с предмет "Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013.." 1657
194 Публична покана 2169
195 Документация обществена поръчка канализация Тенево 2409
196 Обществена поръчка за изграждане на канализацията в Теневво 2590
197 Отваряне на ценовите оферти за доставка на готова храна на 30 март 1932
198 Обявление за обществена поръчка 2359
199 Открита процедура по реда на НВМОП 2030
200 Обява за обществена поръчка 2162
 
Страница 10 от 12
Банер