Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
181 На 22 юни изтича срок за подаване на ценови оферти 1801
182 Изтича срок подаване на оферти по обществена поръчка днес 1750
183 Публична покана за обществена поръчкка 2108
184 Публична покана за обществена поръчка 1801
185 Отваряне на оферти по проект утре 1701
186 Публична покана за обществена поръчка за доставка на канцеларски материали 2008
187 Въпроси и отговори по открита процедура за възлагане на обществена поръчка 1736
188 Отвориха постъпилите оферти за канализацията на Тенево 1888
189 Отваряне на оферти утре, 22 май 1792
190 Отговори на въпроси по обществена поръчка за канализационна мрежа с. Тенево 1817
191 Публична покана 1931
192 Днес изтича срок за подаване на оферти 1693
193 Обществена поръчка с предмет "Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013.." 1692
194 Публична покана 2188
195 Документация обществена поръчка канализация Тенево 2424
196 Обществена поръчка за изграждане на канализацията в Теневво 2605
197 Отваряне на ценовите оферти за доставка на готова храна на 30 март 1946
198 Обявление за обществена поръчка 2375
199 Открита процедура по реда на НВМОП 2049
200 Обява за обществена поръчка 2180
 
Страница 10 от 12
Банер