Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
161 Публична покана за Обществена поръчка 2312
162 ОП "Текущ ремонт на ОПМ за 2012, зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2012-2013 година" 1913
163 Обществена поръчка за специализиран транспорт за ОУ Христо Ботев с. Кукорево 2099
164 Утре отварят постъпилите оферти 1880
165 Днес изтича срокът за преодоставяне на оферти 1791
166 Заповеди за определяне на изпълнител на дейности в горските територии 1776
167 Заповед за прекратяване на процедура за ОП - строителство 2011
168 Отлага се отварянето на ценовите оферти, предвидено за днес 1862
169 Покана до фирми за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП 1769
170 Отваряне ценови оферти по проект на 2 август 1787
171 Решение за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка 2057
172 ОП Комплексна доставка на твърди и течни горива за бюджетните учреждения на територията на община „Тунджа" 1692
173 Заповед за определяне на изпълнител 1971
174 Отговор 2 по ОП „Доставка на хляб и хранителни продукти" 1740
175 Oтговор ОП "Доставка на хляб и хранителни продукти" 1839
176 Покана за отваряне ценови оферти за процедура по ЗОП "Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект "Канализационна мрежа" към строеж "Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа" 1747
177 Открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП 2059
178 Публична покана за ОП „Дейности по поддръжка и ремонт на Канализационни системи с ПСОВ в с. Веселиново, с. Роза, с.Кукорево и с. Чарган" 1945
179 Покана за обществена поръчка "Транспортиране на готова храна" 1815
180 Обществена поръчка с предмет „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на..." 2308
 
Страница 9 от 12
Банер