Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
141 Публична покана за ОП "Разработване на нови комплексни туристически маршрути и нови туристически пакети във връзка с изпълнение на проект "Тонзос - Магията на Тунджа" 1336
142 Отвориха ценовите оферти за Приготвяне и доставка на храна, пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по предварителни заявки" 1425
143 Отваряне на ценови оферти по ОП „Приготвяне и доставка на храна, пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по предварителни заявки" 1385
144 Открита процедура с предмет „Организиране участието и представянето на разработен Регионален туристически продукт на регионални туристически изложения..." 1337
145 ОП "Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община „Тунджа" за 2013 г." 1161
146 Обществена поръчка „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации по обособени позиции във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа" – маркетинг на ....." 1327
147 Обществена поръчка „Доставка на транспортни средства по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа" 1327
148 Променена документация за участие в обществена поръчка с предмет: ,,Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект “Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на ...." 1301
149 Отварят офертит по процедура „Приготвяне и доставка на храна, пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по предварителни заявки” 1373
150 Покана за отваряне на ценови оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на течни горива , смазочни масла и препарати по обособени позиции" 1376
151 Решение за прекратяване на процедура по ОП „Доставка на транспортни средства по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа" 1271
152 Документация по обществена поръчка 1831
153 Отговори на въпроси за ОП "Приготвяне и доставка на закуски и храна за обедно хранене за нуждите на..." 1520
154 Открита процедура с предмет „Доставка на течни горива, смазочни масла и препарати по обособени позиции" 2012
155 Решение за промяна и променена документация за ОП 1771
156 Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка на 17.10 1773
157 Обществена поръчка Приготвяне и доставка на закуски и храна за обедно хранене за...." 2521
158 Публична покана за обществена поръчка 2398
159 Документация по обществена поръчка 2357
160 Отваряне на ценови оферти 1944
 
Страница 8 от 12
Банер