Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
141 Публична покана за ОП "Разработване на нови комплексни туристически маршрути и нови туристически пакети във връзка с изпълнение на проект "Тонзос - Магията на Тунджа" 1311
142 Отвориха ценовите оферти за Приготвяне и доставка на храна, пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по предварителни заявки" 1407
143 Отваряне на ценови оферти по ОП „Приготвяне и доставка на храна, пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по предварителни заявки" 1372
144 Открита процедура с предмет „Организиране участието и представянето на разработен Регионален туристически продукт на регионални туристически изложения..." 1323
145 ОП "Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община „Тунджа" за 2013 г." 1145
146 Обществена поръчка „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации по обособени позиции във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа" – маркетинг на ....." 1315
147 Обществена поръчка „Доставка на транспортни средства по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа" 1315
148 Променена документация за участие в обществена поръчка с предмет: ,,Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект “Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на ...." 1284
149 Отварят офертит по процедура „Приготвяне и доставка на храна, пресни плодове и зеленчуци за директна консумация по предварителни заявки” 1361
150 Покана за отваряне на ценови оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на течни горива , смазочни масла и препарати по обособени позиции" 1360
151 Решение за прекратяване на процедура по ОП „Доставка на транспортни средства по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа" 1252
152 Документация по обществена поръчка 1812
153 Отговори на въпроси за ОП "Приготвяне и доставка на закуски и храна за обедно хранене за нуждите на..." 1495
154 Открита процедура с предмет „Доставка на течни горива, смазочни масла и препарати по обособени позиции" 1994
155 Решение за промяна и променена документация за ОП 1752
156 Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка на 17.10 1763
157 Обществена поръчка Приготвяне и доставка на закуски и храна за обедно хранене за...." 2512
158 Публична покана за обществена поръчка 2382
159 Документация по обществена поръчка 2344
160 Отваряне на ценови оферти 1936
 
Страница 8 от 12
Банер