Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
121 Обществена поръчка „Охранителна услуга по обособени позиции:..." 1410
122 Отваряне на ценови оферти по процедура „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации по обособени позиции във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа" 1029
123 ОП с предмет „Благоустрояване и обслужваща постройка пред Национален археологически резерват „Кабиле" 1379
124 Обществена поръчка с предмет „Автомобилен превоз на пътници" 1651
125 Документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и хранителни продукти за..." 1452
126 Обществена поръчка с предмет Абонаментно-техническо обслужване на компютърна и офис техника 1481
127 Разяснение № 2 по документация по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки ( ЗОП) с предмет: „Организиране участието и представянето на разработен Регионален туристически продукт на регионални..." 912
128 Отваряне ценови оферти по процедура с предмет „Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект „Изграждане на биокоридори и..." 1322
129 ОП с предмет "Доставка на данни от GPS/GSM оператор за реализиране на проект "Изграждане на биокоридори и..." 1323
130 Отваряне на оферти по поръчка с предмет: „Организиране участието и представянето на разработен Регионален туристически продукт на регионални туристически изложения, туристически борси...." 1107
131 Отваряне на оферти по обществена поръчка за ,,Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на...." 1266
132 Отваряне на ценови оферти по поръчка Доставка на транспортни средства по проект „Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания..." 1335
133 Отваряне оферти по поръчка за „Доставка на транспортни средства по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на....." 1255
134 Разяснения № 3 по документация за ОП "Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект "Изграждане на биокоридори и..." 1312
135 Разяснения № 2 по документация за ОП "Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект "Изграждане на биокоридори и..." 1250
136 Разяснение по документация за ОП „Организиране участието и представянето на разработен Регионален туристически продукт..." 1289
137 Разяснения № 2 по документация по ОП „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации...." 1235
138 Разяснение №1 по документация по ОП ,,Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект "Изграждане на биокоридори и..." 1293
139 Днес, в 16 часа изтича срокът 1391
140 Разяснения по документацията за обществена поръчка „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации по обособени позиции във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа"... 1116
 
Страница 7 от 12
Банер