Търгове
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
21 Търгове на 1 септември 2020 г. 584
22 Открит конкурс „Добив на дървесина включващ сеч и извоз до временен склад в землищата на с. Меден кладенец, с. Овчи кладенец, с. Миладиновци, с. Генерал Инзово, с. Търнава, с. Маломир и с. Коневец от ОГТ на Община „Тунджа” по годишен план 2020 г.” 354
23 Търг „Продажба на маркирани количества стояща иглолистна дървесина на корен в Обект №2005, с. Коневец от ОГТ на Община „Тунджа” 370
24 Търг „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2004, с. Коневец от ОГТ на Община „Тунджа” 290
25 Търгове на 29.07.2020 г. 1269
26 Търгове в община Тунджа на 29.05.2020 г. 781
27 Открит конкурс „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в ОГТ на Община „Тунджа“ по годишен план 2020 г.“ 841
28 Открит конкурс с предмет „Отглеждане на горски култури в обект №2001, отдел 87 „а“ в землището на с. Ханово от общинската горска територия на Община „Тунджа“ 341
29 Открит конкурс с предмет „Отглеждане на горски култури в обект №2002, отдел 83 „в“ и 83 „г“ в землището на с. Каравелово от общинската горска територия на Община „Тунджа“ 311
30 Търгове в община Тунджа на 27.03.2020 г. 492
31 Търг на 24.01.2020 654
32 Три търга на 24 октомври 2019 г. 741
33 Търг за отдаване под наем на пасища и мери на 24.10.2019 645
34 Търгове в община Тунджа на 1 октомври 2019 г. 878
35 Търг за отдаване под наем на пасища и мери 574
36 Процедура „Подготовка на почвата и залесяване на горски култури в Обект №1902, включващ отдел 83 „в“ и 83 „г“ в землището на с. Каравелово от общинска горска територия на Община „Тунджа“ 488
37 Търг с тайно наддаване за „Продажба на маркирани количества стояща дървесина на корен в Обект №1905, с. Каравелово от ОГТ на Община „Тунджа” 537
38 Търг с тайно наддаване за „Продажба на маркирани количества стояща дървесина на корен в Обект №1904, с. Меден кладенец от ОГТ на Община „Тунджа” 405
39 Процедура „Добив на дървесина, включващ сеч и извоз до временен склад, на дърва за огрев предназначени за продажба на местното население в землищата на с. Меден кладенец, с. Миладиновци, с. Драма, с. Търнава и с. Голям Манастир от ОГТ на Община „Тунджа” 522
40 Търгове на 04.07.2019 г. 664
 
Страница 2 от 14
Банер